Free2move aviserar stöd för Node-RED

Free2move gör sina 2Connect™ produkter tillgängliga som noder i Node-RED. Node-RED är ett visuellt verktyg för att anordna dataflöden, som snabbt ökar i popularitet inom IoT (Internet of Things). Ursprungligen utvecklat av IBM, Node-RED används för att ansluta IoT enheter, såsom sensorer, aktörer, gateway och kontrollenheter till molnapplikationer för analys, visualisering och automatiserade beslut.

Node-REDs utvecklingsmiljö erbjuder en enkel inlärningskurva för användare på alla nivåer och förutsätter liten eller ingen programmeringskunskap. Genom ett visuellt drag-and-drop (dra och släpp) användargränssnitt i en Webläsare tillåter Node-RED utvecklare av IoT applikationer att kunna fokusera på utveckling av lösningar till givna problem, istället för att bygga applikationskomponenter från grunden. Idag tillhandahåller Node-RED färdiga anslutningar till molntjänster såsom IBMs Watson, Amazons AWS, Googles Cloud och Microsofts Azure. Dessutom medför Node-RED ett stort bibliotek av redan utvecklade noder som kan återanvändas eller användas som mallar för nya noder.

https://nodered.org/

Anders Due-Boje, VD för Free2move Holding AB, säger "Med IoT marknadernas utveckling kan vi se att en tidigare stor mängd plattformar kristalliseras till några de facto standarder. Node-RED är en av dessa. Med 2Connects™ support för Node-RED blir våra IoT-produkter tillgängliga för Node-REDs stora användarbas runtom i världen. Samtidigt inlemmas Node-RED i 2Connect™-plattformen som ett kraftfullt alternativ för kod-fri snabb konfigurering av IoT-dataflöden för att möta specifika kundproblem och möjligheter. Dessutom har Node-REDs öppna källkod attraherat ett stort antal ledande utvecklare vilket har gett tillgång till flera intressanta påbyggnader. Ett exempel är tillägg till användargränssnittet som gör det möjligt att göra dashboard-visualisering inom själva Node-RED."

Stockholm den 10 maj 2017

För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta Anders Due-Boje, VD Free2move, tel: +46 70 526 03 00, e-post: [email protected]

Om Free2move
Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar. Typiska användningsområden är inom industri - och fastighetsautomation. www.free2move.se


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703