REGMAR

Fortsatta försäljningsframgångar för Free2Move-gruppen

Free2Move Holding AB ("Free2Move" eller "Bolaget"), som är noterat på NGM Nordic SME, kan konstatera att delårsrapporten för januari - september 2023 pekar på en omsättning på cirka 43 MSEK jämfört med 38,6 MSEK för helåret 2022. Free2Move är verksamt på marknaden för förnybar energi och proptech-marknaden i Sverige. Med proptech-marknaden avses lösningar för effektivare drift av fastigheter.

Tillväxten på båda dessa marknader drivs av ett ökat intresse för hållbarhet och omställning mot förnybar energi. En övergripande trend som är prioriterad av såväl politiker, som det offentliga, näringsliv och slutkonsument.

Free2Move förbättrar fastighetsägares driftnetto genom att stoppa resursslöseri samt undvika onödiga koldioxidutsläpp Genom den egenutvecklade plattformen 2Connect i kombination med två strategiska förvärv inom förnybar energi (Solortus AB) och smart ventilation (Sydvent AB), skapar Free2Move digitala lösningar som styr fastigheternas drift och garanterar besparingar samt förbättrar hållbarhetsprofilen.

Free2Move har en långsiktig förvärvsstrategi för att ständigt utveckla och komplettera Bolagets helhetserbjudande av effektiv och miljövänlig drift för fastighetsägare. Bolaget utvärderar kontinuerligt nya potentiella förvärvskandidater.

Under tre kvartal 2023 har Free2Move-koncernen uppnått betydande försäljningsframgångar och fortsatt sin tillväxtresa. Företaget har fortsatt att stärka sin position som en ledande aktör inom digital förvaltning och förnybar energi och har framgångsrikt utökat sin närvaro på flera marknader.

Ett effektivt arbete blir tydligt i att Orderstocken uppgick till cirka 26 MSEK per 30 september 2023 jämfört med cirka 32,6 MSEK per 31 december 2022, dvs att under året har Orderstock omvandlats till affärer. Detta visar att vi med befintlig, anpassad, personalstyrka ökar produktiviteten och betar av Orderstock, men att den totala Orderstocken fortsatt är betydande. Orderstocken för Sydvent har ökat under Q3 och uppgår till ca 2,5 MSEK (ingår i den totala Orderstocken).

Den kommande delårsrapporten för januari - september 2023 pekar på en omsättning på cirka 43 MSEK. Detta motsvarar en omsättningsökning om cirka 165 % procent jämfört med den rapporterade omsättningen under perioden januari - september 2022, vilken uppgick till cirka 26 MSEK. Justerar man de finansiella siffrorna och inkluderar Sydvent AB som Free2Move förvärvade efter 30 juni 2022, ökade Bolagets omsättning med cirka 145 % till och med Q3 2023 jämfört med samma period under 2022.

Omsättningen för helåret 2022 uppgick till cirka 38,6 MSEK. Således uppgår omsättningen så här långt under 2023 till cirka 111 % jämfört med helårsomsättningen 2022.

- Free2Move AB har två betalningsmodeller, en abonnemangsbaserad intäktsmodell för att tillhandahålla plattformen 2Connect och en värdebaserad betalningsmodell baserad på hur förvaltningskostnaderna minskar. Abonnemangsmodellen bygger på en uppstartskostnad för implementering av plattformen samt en löpande avgift som debiteras månatligen.
Den värdebaserade betalningsmodellen appliceras när Free2Move anlitas för att lokalisera kostnadsbesparingar hos kunderna. Ju större kostnadsbesparingar Free2Move kan åstadkomma, desto högre ersättning kan bolaget fakturera säger Vd Leif Syrstad.

- Det finns flera aktörer på marknaden som gör delar av det vi gör, som exempelvis mäter och sammanställer mätvärden - men vår styrka är bredden och djupet i 2Connect-plattformen. Med 2Connect kan bolagets kunder samla och hantera samtliga system i en fastighet genom en plattform. Kunderna kan koppla olika parametrar från tekniska system i fastigheten till att per automatik generera en arbetsorder för en servicetekniker fortsätter Leif Syrstad.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2023 kl 08:50.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected] 

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet. Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703