REGMAR

Försäljningsrekord 2022 - året håller på att summeras!

Free2Move halverar kundernas energikostnader samt etablerar verksamhet i Köpenhamn.

Nordic SME-listade Free2Move Holding AB - specialiserat på att avsevärt förbättra fastigheters driftnetto - har i bl.a. 2Connect plattformen en lösning för att spara upp till 50 procent av fastighetens driftkostnad, vilket genomförts hos Free2Move-koncernens kunder. Under 2022 har besparingar på över 21 miljoner kWh gjorts, vilket med dagens energipriser motsvarar miljontals kronor. Med den modellen etablerar bolaget sig via dotterbolaget Sydvent i Danmark.

Året 2022 håller på att stängas men vi kan redan nu notera att vi gjort nya affärer till ett avtalsvärde, (fakturerad försäljning samt tecknade avtal) på över 67 miljoner SEK. Vidare har vi ökat vårt affärsvärde genom att vi sparat över 21,7 miljoner kWh åt våra kunder samtidigt som vi ökat snittköpet/kund med över 27%. Detta är gjort utan att öka vare sig reklamationer eller garantiåtaganden.

"Med det sagt välkomnar vi året 2023 och regeringens fokus på energibesparing. Vi vet att nya kundbeteenden kan dra ner kostnaden mellan 10 och 20 procent, uppdaterad teknik kan få ytterligare effekt på cirka 10 procentenheter. Men när vi går in med vår lösning kan en fastighetsägare halvera sin driftkostnad", säger Jan Ström, vd för den operativa verksamheten.

Det finns mycket att spara genom smart drift enbart genom att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp i fastighetsdriften. Detta är alltmer angeläget i tider av rekordhöga elpriser samt stigande räntor och inflation. Det kan tilläggas att genom att investera i hållbar förnybar energi gör sig kunden fri från att belasta elnätet.

Sund tillväxt som är fokusområdet för 2023 gynnas av Free2Move´s skalbara affärsmodell och där flera länder än Sverige drivs av höga energipriser. Därför tar vi nu, med vårt dotterbolag Sydvent, vår lösning till Danmark som i allt högre grad efterfrågar okomplicerade energi- och klimattjänster med garanterade resultat. Vi gör det med utgångspunkt från vår befintliga kundstock och avser växa affären främst mot kommersiella fastighetsägare.

Skenande elpriser är den starkaste drivkraften för Free2Moves kunder. Bolagets lösning för driftoptimering och förnybar energi ger en omedelbar effekt, vilket säkerställer en kort återbetalningstid. Det görs främst genom den egenutvecklade plattformen 2Connect och med förnybar energi samt smart ventilation.

" Etableringen i Danmark motsvarar mina krav på tillväxt i relation till kostnad, sund tillväxt ligger i vår tillväxtstrategi ", avslutar Jan Ström.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Jan Ström
Vd Operativa bolag i Free2Movekoncernen
tel. +46 735 136 947
e-post: [email protected] 

Leif Syrstad,
Vd Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: [email protected]

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Free2Move Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023, klockan 08.45

Om Free2Move

Free2Move Holding AB - en börsnoterad koncern som investerar i och utvecklar entreprenörsdrivna bolag inom förnybar energi och ny teknik - med syfte att stoppa resursslöseri och onödiga CO2-utsläpp som orsakas av fastigheter och dess teknik. Därmed kan fastighetsägares driftnetto förbättras avsevärt. Det innebär att vi med förnybar energi och med befintlig teknik som bas skapar digitala lösningar som styr fastighetens drift, vilket ger kunderna garanterade besparingar och förbättrad hållbarhet.
Free2Move Holding AB, baserat i Stockholm, är ett koncernbolag. I koncernen ingår Free2Move AB, Solortus AB, Sydvent AB samt det Malaysiabaserade utvecklingsbolaget Sensmaster Sdn. Bhd..


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703