Kvartalsrapport Q3 2014

Fortsatt positiv utveckling i Free2move

  • Nettointäkterna under Q1 - Q3: 5,8 MSEK
  • Periodens rörelseresultat: -2,6 MSEK
  • Periodens resultat: 0,02 MSEK
  • Höjt täckningsgrad med 13 % enheter mot föregående år
  • Soliditet: 68%
  • Orderstocken vid periodens slut: 1,2 MSEK
  • Antalet aktier vid rapporttillfället: 419 900 045 aktier
  • Vinst efter skatt per aktie: 0,0 öre/aktie
  • Nästa rapporttillfälle: 2015-02-19

Free2move Holding AB arbetar vidare på den inslagna linjen från november 2012. Mycket har förändrats i bolaget. Nya resurser har rekryterats planenligt i dotterbolagen både i produktutveckling och marknadsutveckling vilket det senare endast till del hunnit ge effekt.

Tredje kvartalet 2014 följer tidigare års säljcykel med en säsongsmässig svagare försäljning.

Sommarens emission gav Free2move AB möjlighet att färdigställa produktlyftet i G-serien, en modernisering av marknadens bästa Bluetooth moduler, GXA och GLA. Nyutveckling av för Free2move AB oprövat teknikområde har påbörjats och försäljning av resultatet (N-serien) väntas starta under 2015.

Resursförstärkningar inom teknikorganisationen har gått snabbare än väntat. Som annonserats har Free2move i Halmstad förstärkts med en chef för utvecklingsavdelningen. Samtidigt har rekryterats ytterligare två mycket kompetenta utvecklingsingenjörer. Det är ett ungt och mycket motiverat "gäng" som tar sig an utmaningen.

Dotterbolaget SensMaster är i färd med att avsluta sin första leverans av RFID-produkter för produktionsövervakning till en av världens största fordonskoncerner. Parallellt fortskrider produktutvecklingssamarbetet för framtida vägtullar.

SensMaster expanderar sina marknadsmöjligheter via koncernens inarbetade kanaler. Bland annat återfinns vi i en mycket stor monter på Electronica-mässan i München där teknik från SensMaster ger information om var monterpersonalen är. Samtidigt har en av produkterna från SensMaster, taggar med miljösensorer, nominerats till "Embedded Award" i Sverige. Det är ett sensornätverk baserat på aktiv RFID att användas i t.ex. husstommar för att ge snabbt besked om hur friskt huset är. SensMaster jobbar vidare med sensorer i kombination med trådlös kommunikation.

Överflyttningen av ansvaret för order-, logistik- och produktionsstyrning har påbörjats vilket kommer att vara betydelsefullt för Free2move AB och SensMaster Sdn Bhd. Bolaget kommer dessutom ha säljansvaret för Bluetooth i Asien, en ny säljansvarig för vår viktiga Asien marknad är rekryterad.

Antalet aktier i bolaget har utökats med 18.000.000 enligt bolagsstämmobeslut under perioden, varav 10.000.000 utgjorde köpeskilling för SensMaster Sdn Bhd.

Helårsrapport för 2014 avläggs den 19 februari 2015.

Rapporten har inte granskats av revisor.

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Stockholm den 22 oktober, 2014

För mer information: se bolagets hemsida, http://www.free2move.se eller kontakta bolagets VD, AJ Johansson, 035-152260, [email protected]

About Free2move Holding AB

Free2move Holding invests in companies active in selected wireless technologies.

Free2move is a leader in Bluetooth® products characterised by long-range, simplicity and low cost integration. Free2move's embedded modules are easy to in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication. SensMaster specialises in end-user products for identification (RFID), security and wireless sensing. SensMaster's products are employed in industries such as air transportation, manufacturing, oil & gas; typically in applications for asset tracking, security, safety and environmental monitoring.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703