Delårsrapport kvartal 2 2018

  • Periodens nettoomsättning MSEK 0,0 (0,0)
  • Periodens rörelseresultat MSEK -2,1 (-2,8 )
  • Periodens Resultat MSEK -2,1 (-2,4 )
  • Orderstock vid periodens slut 0 TSEK
  • Disponibla likvida medel MSEK 5,3
  • Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,3205 kr (-0,001 ) kr

Rapporten har inte granskats av revisor.
Nästa rapport Q3-2018 presenteras den 22 november.
Kommande rapporttillfälle därefter är Q4-2018 i februari 2019.

VD kommentar
Fokus på marknadsaktiviteter och kundbearbetning

Andra kvartalet har vi haft fullt fokus på att följa upp leads och genomföra kundmöten. Vi ser ett ökat intresse för våra lösningar och har ett stort antal prospekts samt har anbud ute på nya projekt. På grund av långa beslutsprocesser hann vi dock inte få in order innan semesterperioden startade. Därav ligger vi fortfarande efter i försäljningssiffrorna.

Under perioden har vi även arbetat hårt på att uppdatera vårt säljmaterial enligt vår nya positioneringsstrategi och även byggt en ny webb-sida som lanserades först efter rapportperiodens slut.

Som vi tidigare har rapporterat fick vår 2Connect™ lösning IBM-certifieringen "Ready for IBM Watson IoT" i mitten av maj vilket innebär ett viktigt steg i att skapa trovärdighet hos kunder och samarbetspartners. Vidare har vi tecknat Letter of intent avseende partnerskap med Loggamera AB, som ger oss bättre möjligheter till styrning och visualisering.

Vi lanserade också appen Free2Move som visualiserar mätvärden såsom exempelvis temperatur och relativ luftfuktighet. Den ska användas som försäljningsverktyg för kundanpassade appar kopplade till våra lösningar. Vi ämnar med denna kunna demonstrera hur vi kan hjälpa företag att arbeta mer effektivt, reducera kostnader, förbättra sin kundleverans och få bättre kontroll på miljöpåverkan och värdefulla tillgångar. Det gör att vi nu står starkt rustade inför kommande halvår. 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2018-08-24

Leif Syrstad
Verkställande Direktör 

För ytterligare information: Leif Syrstad, VD Free2move, tel: +46 708 660 703, e-post: [email protected]

Om Free2move
Free2Move är en utvecklare, konsult och tjänsteleverantör inom IoT-teknik (Internet of Things) med inriktning mot fastighetsautomation och infrastruktur. Bolaget erbjuder helhetslösningar i form av intelligenta sensornätverk som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att Free2moves kunder kan driva sin verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som kunden får större kontroll och kan säkra sina tillgångar.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703