Delårsrapport Q1-Q2 2015

20 augusti 2015 16:16
Free2Move: Delårsrapport Q1-Q2 2015
(F2M MTF)
 (för fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)
  • Nettointäkterna under Q1-Q2 2,7 MSEK (4,0)
  • Periodens rörelseresultat - 5,7 MSEK (-1,4)
  • Periodens resultat ca -5,3 MSEK (1,0)
  • Orderstocken vid periodens slut ca 0,5 MSEK (0,9)
  • Antalet aktier vid rapporttillfället 419 900 045 aktier
  • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,01 öre/aktie (0,5)
VD kommentar

Fortsatta utmaningar kring försäljningsutveckling men hög aktivitet och optimism inför framtiden.

När vi nu stänger böckerna för de första två kvartalen är jag som ny vd givetvis inte nöjd med resultatet då vi är långt ifrån där vi borde vara med den potential som finns i vårt erbjudande och behov ute på marknaden. Glädjande är att vi mottagit nya orders direkt efter semestern till ett värde motsvarande 750,000 SEK. De personalförstärkningar som gjordes under andra halvan 2014, för att bygga en organisation med rätt bandbredd för tillväxt, resulterar i nio nya tjänster efter utfasning av konsulter. Detta genererar i sig en ökning av våra personalkostnader med drygt 3 MSEK. Majoriteten ligger på produktutveckling. Under första halvåret har vi bland annat certifierat vår blåtandsmodul GLA till senaste radiostandard och jobbat med certifiering och listning av produkten Uncord. Planerad full release av Uncord under augusti 2015.  Vi jobbar nu med att hantera en del kortsiktiga utmaningar, som till exempel förstärkning inom sälj/marknadsföring, optimering av produktion och renodling av produkterbjudan, samtidigt som vi fokuserar på mer långsiktiga frågor med ny kompassriktning, allt för att bygga ett starkt och lönsamt Free2move. Vi är på rätt väg.

Bolaget har under våren arbetat med att ta fram en ny strategiskt inriktning. Övergripande innebär detta att vi skall förflytta oss från att bara vara en produktleverantör till att erbjuda mer färdiga lösningar inom trådlösa sensornätverk, effektivisera vår marknadsbearbetning och ligga närmare våra kunder så att vi bättre förstår deras behov för att sedan omsättas i innovativa och effektiva lösningar som bidrar till deras ökade konkurrenskraft. Vi skapar kundvärde.

Under första halvåret har vi arbetet med ett antal mycket intressanta Proof of Concept (POC) installationer hos kund. Ett av applikationsområdena är aktivt sensornätverk inom bilproduktion där vår lösning är en vital del utav produktionsflödet genom fabriken. Ett annat område är vad vi kallar Environmental Monitoring. Även här en aktiv sensornätverkslösning för kontinuerlig trådlös monitorering av fukt och temperatur i fastigheter och byggnader.

Innovationsarbetet kommer att fortsätta med ökat tempo och vi har under perioden tagit fram både ny hårdvara och mjukvara för våra prioriterade applikationsområden. Ett exempel på detta är vår lösning inom Environmental Monitoring där vi nu har ett koncept baserat på både sensorer, läsare och olika mjukvarulösningar, till exempel en molntjänst via Android läsplattor och smart phones med planerad försäljningsstart senare i år. Under andra halvan av året räknar vi med att lansera ytterligare erbjudanden, bland annat nya läsare som kompletterar och stärker vårt kunderbjudande. Samtidigt som vi bedriver egen utveckling av produkter och lösningar kommer vi att intensifiera arbetet med att finna olika samarbetspartners för att på så sätt stärka vår position och erbjuda mer kompletta lösningar.

Bolaget har under första halvåret tillsatt ny ordförande och ny VD. Samtidigt har verksamheten i Malaysia genomgått en översyn och ledningen har ersatts. Styrelsen har förstärkts med personer med relevant och för Free2move tillämpbar erfarenhet inom teknik, marknadsföring och ekonomi.

Verksamheten kommer under kvartal tre att konsolideras än mer och mot en struktur som bolag med ett komplett erbjudande inom de områden vi vill vara ledande. Vi kommer offensivt att satsa på försäljning och marknadsföring mer globalt än tidigare.

Vi har nu en god grund att stå på för att bygga ett professionellt och starkt Free2move.

 

Rapporten har inte granskats av revisor.

Med vänliga hälsningar

Anders Due-Boje VD

Nästa rapporttillfälle: 2015-10-22, Delårsrapport för Q1-Q3 2015

För mer information: se bolagets hemsida, http://www.free2move.se eller kontakta bolagets VD, Anders Due-Boje, 035-152260, [email protected]

About Free2move Holding AB

Free2move Holding markets high performance low energy wireless technologies under two brand names: Free2move and SensMaster.

Free2move is a leader in Bluetooth® products characterised by long-range, simplicity and low cost integration. Free2move's embedded modules are easy to in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication.

SensMaster specialises in end-user products for identification (RFID), security and wireless sensing. SensMaster's products are employed in industries such as air transportation, healthcare, manufacturing, oil & gas; typically in applications for asset tracking, security, safety and environmental monitoring.


Om Free2Move

Webbplats
www.free2move.se

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703