Delårsrapport Q1 2015

 • Nettointäkterna under Q1 ca 1,2 MSEK
 • Periodens rörelseresultat ca - 2,9 MSEK
 • Periodens resultat ca -2,6 MSEK
 • Orderstocken vid periodens slut ca 1,9 MSEK
 • Antalet aktier vid rapporttillfället 419 900 045 aktier
 • Vinst/förlust efter skatt per aktie -0,006 öre/aktie

Nästa rapporttillfälle: 2015-08-20 - Delårsrapport för Q1-Q2 2015

VD har ordet
Free2move Holding AB har under första kvartalet bearbetat den strategiska plan som skall presenteras vid Årsstämma den 10 juni. Flera nya produkter har certifierats och inlett försäljning under perioden. Första kvartalets försäljning har återkommit snabbt för Bluetooth® moduler samt att förhandlingar pågår om kontrakt kring system från RFID verksamheten. Betydande volymer har offererats på ledande produktmoduler.

Ett viktigt kontrakt med ytterligare en stor distributör - McCoy Components - har förhandlats fram. Projekt med en flera större projektpartners har återupptagits under inledningen av året.

Produktionen har påverkats av valutaoron. Prisjusteringar har skett i alla led men oron har i någon mån påverkat underleverantör och köpare med fördröjningar som följd. När valutorna nu stabiliserats minskar denna oro.

Verksamheten i Sydostasien genomgår en översyn och ledningen i bolaget SensMaster har ersatts.

Viktiga händelser Q1:

 1. Försäljningen under Q1 motsvarar budget
 2. Bolagets storägare har lånat in 3,8 miljoner kronor för att stärka kassan och stödja utvecklingen av den nya strategin.
 3. Free2move har tecknat ett nytt distributörsavtal med McCoy Components Pte Ltd Singapore.
 4. Översyn av funktionen i Malaysia har medfört att Styrelseordförande tillika VD har lämnat SensMaster Sdn Bhd.
 5. Ny strategisk plan utarbetas som kommer att presenteras vid Årsstämman.
 6. Årsstämman har flyttats framåt till den 10 juni för att kunna ge aktieägarna en heltäckande bild av den nya strategin. Avslutningsvis vill styrelse och VD tacka kunder, partners och leverantörer för all hjälp och goda råd vi fått i den tid av den förändring vi genomgår. Vi vill också tacka ägare, konsulter och anställda för engagemang och insatser under kvartalet.

Vi ser fram emot att avlägga delårsrapport för Q1 - Q2 den 20 augusti 2015.

Rapporten har inte granskats av revisor. Med vänliga hälsningar Anders Johan Johansson VD

Halmstad 2015-04-21

För mer information: se bolagets hemsida, www.free2move.se eller kontakta bolagets VD, AJ Johansson, 035-152260, [email protected] 

About Free2move Holding AB
Free2move Holding markets high performance low energy wireless technologies under two brand names:

Free2move and SensMaster. Free2move is a leader in Bluetooth® products characterised by long-range, simplicity and low cost integration. Free2move's embedded modules are easy to in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication.

SensMaster specialises in end-user products for identification (RFID), security and wireless sensing. SensMaster's products are employed in industries such as air transportation, manufacturing, oil & gas; typically in applications for asset tracking, security, safety and environmental monitoring.


Om Free2Move

Prenumerera

Få löpande information från Free2Move via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn F2M ISIN-kod SE0011414283 Mentor beQuoted

IR-Kontakt

Leif Syrstad CEO, Free2Move Holding AB [email protected] +46 708 660 703