REGMAR

Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 103,21 för juni 2024

Stockholm den 3 juli 2024 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic AIF Sweden under Main Regulated, som är en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs för juni 2024.

Fondens NAV-kurs är satt till 103,21

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

 

Fondens utveckling i procent och NAV-kurs

År

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Årsavkastning

2024

0,55

0,52

0,51

0,38

0,55

0,65

 

 

 

 

 

 

3,21

NAV

100,55

101,07

101,59

101,98

102,54

103,21

 

 

 

 

 

 

 

2023

0,41

0,39

0,54

0,41

0,51

0,86

0,54

0,54

0,72

0,59

0,51

 

6,19

NAV

100,41

100,80

101,34

101,76

102,28

103,16

103,72

104,28

105,03

105,65

106,19

 

 

2022

0,40

0,30

0,40

0,40

0,34

0,34

0,38

0,45

0,35

0,43

0,30

0,43

4,61

NAV

100,40

100,70

101,10

101,50

101,85

102,20

102,59

103,05

103,41

103,85

104,16

104,61

 

2021

0,44

0,51

0,48

0,49

0,48

0,44

0,40

0,48

0,44

0,42

0,42

0,42

5,56

NAV

100,44

100,95

101,43

101,93

102,42

102,87

103,28

103,78

104,24

104,68

105,12

105,56

 

2020

0,36

0,54

0,52

0,51

0,51 

0,47 

 0,51

0,50 

 0,47

 0,52

0,47 

 0,52

6,05

NAV

100,36

100,90

101,42

101,94

 102,46

 102,94

103,46

 103,98

 104,47

 105,01

 105,50

 106,05

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

0,07

0,18

0,24

0,10

0,57

NAV

 

 

 

 

 

 

 

 

100,07

100,25

100,47

100,57

 

Denna information är sådan information som Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juli 2024 kl. 20:10 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lindblad, VD Fastighetsräntefonden Tessin AB
[email protected]  
www.fastighetsrantefonden.se

Om Fastighetsräntefonden

Fonden vänder sig till privatpersoner och företag som önskar investera i en fond som erbjuder kort- till medelfristig direktutlåning till företag och andra associationsformer med säkerhet i fastighet. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning utan direkt korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden skiljer sig från de flesta andra räntefonder då den framför allt investerar via direktutlåning av sina medel till juridiska personer mot säkerhet i fastighet. Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ska över tid tillämpa en riskspridningsstrategi i sin portföljsammansättning genom att sprida lånen över bland annat diverse fastighetstyper, löptider, avkastningsnivåer och geografisk anknytning. Fondens mål är att uppnå en hög riskjusterad avkastning, med en nettoavkastning på ca 7-10 procent per år.


Om Fastighetsräntefonden Tessin

Prenumerera

Få löpande information från Fastighetsräntefonden Tessin via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn FRF-1 ISIN-kod SE0012816700 FNCA Sweden AB