REG
Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ) Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) ("Emittenten") emitterar Vinstandelslån i enlighet med gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån.
REG MAR
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 101,59 för mars 2024 Stockholm den 4 april 2024 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vi...
REG MAR
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) -Publicerar årsredovisning för 2023 Stockholm den 28 mars 2024 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är uppta...
REG
Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ) Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) ("Emittenten") emitterar Vinstandelslån i enlighet med gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån. Vinstand...
REG MAR
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 101,07 för februari 2024 Stockholm den 5 mars 2024 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vin...
REG
Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ) Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) ("Emittenten") emitterar Vinstandelslån i enlighet med gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån.
REG MAR
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 100,55 för januari 2024 Stockholm den 5 februari 2024 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån....
REG MAR
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör avstämningsdag för 2024 och NAV-kurs 106,77 för december 2023 Stockholm den 3 januari 2024 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån....
REG
Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ) Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) ("Emittenten") emitterar Vinstandelslån i enlighet med gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån. Vinstand...
REG MAR
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 106,19 för november 2023 Stockholm den 1 december 2023 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån....
REG
Rättelse av "Information om emission och tilldelning 2023-11-13" I den pressrelease om "Information om emission och tilldelning 2023-11-13" som tidigare skickats ut så har det upptäckts ett fel i texten. I texten var det ingående nominella vär...
REG
Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ) Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om fem (5) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period - nedan kallad Tran...
REG MAR
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 105,65 för oktober 2023 Stockholm den 3 november 2023 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån....
REG
Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ) Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) ("Emittenten") emitterar Vinstandelslån i enlighet med gällande Informationsbroschyr och villkor för kapital- och vinstandelslån.
REG MAR
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 105,03 för september 2023 Stockholm den 5 oktober 2023 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån....
REG
Information om emission och tilldelning FASTIGHETSRÄNTEFONDEN TESSIN AB (publ) Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om fem (5) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period - nedan kallad Tran...
REG MAR
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 104,28 för augusti 2023 Stockholm den 6 september 2023 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), nedan kallat Fonden, i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån...
REG MAR
Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ) -Publicerar delårsrapport för 2023 Stockholm den 31 augusti 2023 - Fastighetsräntefonden Tessin AB (publ), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är up...

Om Fastighetsräntefonden Tessin

Prenumerera

Få löpande information från Fastighetsräntefonden Tessin via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM Nordic AIF Kortnamn FRF-1 ISIN-kod SE0012816700 FNCA Sweden AB