Styrelsen i Eyeonid Group AB har beslutat att avstämningsdag för aktieägare att erhålla teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 ska vara den 17 juli

Den 18 juni 2020 beslutade styrelsen i Eyeonid Group AB ("Eyeonid") att uppta en kreditram om 20 MSEK samt att emittera två serier teckningsoptioner av serie TO6 och TO7. Styrelsen i Eyeonid har idag beslutat att avstämningsdag för utdelning av teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 till Bolagets aktieägare ska vara den 17 juli 2020.

För varje sju (7) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 17 juli erhålls en (1) teckningsoption av serie TO6 och en teckningsoption av serie TO 7. I det fall en aktieägares innehav av aktier inte är jämnt delbart med sju (7) ska antal tilldelade teckningsoptionerna ske med avrundning nedåt. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 är den 15 juli 2020 och första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 är den 16 juli 2020.

Teckningsoptioner av serie TO6 respektive TO7 avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME med första handelsdag den 21 juli 2020.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 6 och TO 7 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 och TO7 kommer antalet aktier att öka med 25 507 708 för respektive serie. Vid full teckning av båda serierna kommer antalet aktier i Bolaget således att öka med 51 015 416 aktier från 124 987 774 till 176 003 190 aktier.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Eyeonid kring Kreditramen och den Riktade Emissionen.

Kontaktuppgifter

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Om Eyeonid

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988