REGMAR

Eyeonid upptar lån om 15 MSEK för ökad satsning på kundlanseringar

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid" eller "Bolaget") har beslutat att uppta en lånefinansiering om 15 MSEK för utökad fokus på kundlanseringar.

Eyeonid har som tidigare kommunicerats ett antal för Bolaget viktiga pågående kundförhandlingar. Bolaget har därför valt att öka satsningarna på dessa kunddialoger och upptar en lånefinansiering istället för annan form av finansiering som skulle medföra utspädning för existerande aktieägare.

Medlen avser användas till rörelsekapital, kundanpassad teknikutveckling samt riktade säljinsatser.

Lånefinansieringens villkor i sammandrag

  •  Låneavtal om 15 MSEK är tecknat med Formue Nord Markedsneutral A/S.
  •  Lånet löper till och med 28 februari 2020.
  •  Lånet löper med en årlig ränta om 12 procent, dvs 9% i periodränta då lånet löper 9 månader.
  •  För det fall Bolaget genomför en emission under lånets löptid ska hela eller delar av lånebeloppet kunna kvittas till samma villkor som för övriga tecknare i sådan emission.
  •  Ingen annan kvittnings- eller konverteringsrätt föreligger för lånet.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ i syfte att säkerställa Bolagets långsiktiga finansiering på ett, för såväl aktieägarna som Bolaget, optimalt sätt och samtidigt tillse de kapitalbehov som uppstår för nya satsningar i respons till marknadsefterfrågan. Bedömningen är att Bolaget kan nå flera värdehöjande framsteg innan nästkommande kapitalbehovsprövning är aktuell. Styrelsen anser finansieringsvillkoren för ändamålet marknadsmässiga.

"Att finansieringen kan genomföras utan utspädning för existerande aktieägare är mycket positivt samtidigt som den möjliggör fullt fokus på kundfokuserade aktiviteter, vilket är precis vad organisationen ska ägna sig åt." säger Henrik Sundewall, styrelseordförande på Eyeonid Group AB (publ). 

Mangold Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare åt Bolaget.

För mer information, kontakta

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Hemsida: www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2019.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988