REGMAR

EYEONID GROUP AB: VD Brev

Efter en vecka i rollen som ny VD för Eyeonid Group AB vill jag passa på att ge er mina första intryck och även lite mer information kring vad som gjorde att jag valde att kliva på detta uppdrag samt avslutningsvis även vad jag ser är absolut viktigast på kort sikt.

I skrivande stund håller jag på att samla in och bilda mig en uppfattning om bolaget, affären och människorna i verksamheten. Att gå in i ett bolag som Eyeonid gör jag med stor ödmjukhet och respekt för utmaningen, samtidigt som jag ser potentialen i det kunnande och den tekniska plattform som byggts upp under de senaste åren. Att tidigare VD blir Senior Advisor med syfte att stödja ledning och styrelse med fokus på R&D och den långsiktiga utvecklingen av plattformar och tjänster är något jag värdesätter mycket.

Sammantaget ser jag Eyeonid som ett bolag med en stark framtidspotential och en marknadsledande position med förmågan att bli det jag kallar "Market Maker". Och under min första vecka har den bilden inte ändrats utan snarare förstärkts.

Vi står inför en fas i bolagets historia där man behöver växla upp och gå från att ha haft produkt- och teknikfokus till att bli mer kund- och partnercentriskt. Min erfarenhet om hur våra viktigaste kundsegment fungerar och vad som krävs för att samarbeta och utveckla affären tillsammans med kund är en del i det jag kommer kunna bidra med. Att leda sådan förändringsprocess är även det något jag känner mig trygg i, mot bakgrund av att ha genomfört sådana transformationsprogram tidigare.

Tre av de saker som beskriver mig som person och där jag kommer kunna bidra till Eyeonids utveckling är:

- Ledarskap och tron på människors & organisationens förmåga att nå sina mål och att lyckas. Vi bygger framgång tillsammans och där man både vinner eller förlorar som ett team. Min roll, förutom att leda, handlar om att få människor att ta ansvar och att äga sin egen och bolagets agenda. Detta summerar jag i ett begrepp som sägs bäst på engelska. Det heter Accountability

- Närheten till affären och drivkraften att göra bra långsiktiga samarbeten och goda affärer har alltid varit en av de viktigaste sakerna för mig. I en bransch som nu snabbt utvecklas kommer det att vara helt avgörande att ha ett tydligt kundledarskap. Med ett DNA inom sälj, marknad och erbjudanden kommer jag aldrig släppa den närvaron.

- Innovationskraft och nyfikenhet som handlar om att driva på, se möjligheterna men även att våga satsa när det krävs och ha genomförandeförmåga att leverera.

Kritiska framgångsfaktorer:

Vårt primära mervärde till våra kunder och partners kommer fortsatt vara att paketera Eyeonids erbjudande som tydliga mervärdestjänster som bygger relevans och ökar kundengagemang, minskar s.k. churn samt bidrar till nya intäkter för våra samarbetspartners och kunder. På kort sikt ser jag att detta kommer att ske genom att:

  •  Säkra de affärsdialoger som pågår och därmed driva mot avslut för dessa men även att vi skall aktivera flera av våra samarbeten som redan i dag finns på plats.
  •  Fortsatt satsning på partnerskap för att på sikt vidareutveckla och stärka Eyeonids erbjudande än mer och säkerställa närvaro i de marknader vi är idag. Detta bygger på att vi skall ha definierade och kontrakterade partners inom både produktsamverkan såväl som mot våra olika kundsegment.
  •  Stärka relevansen mot strategiska målgrupper som primärt är Telekom, Försäkring samt Bank/finans men även att vi ser en stor växande potential inom detaljhandel/"retail" och dagligvaruhandeln där man sitter på stora slutkonsument- & kundbaser.

Det är även min avsikt att rent generellt ha en frekvent och tydlig kommunikation med marknaden och våra aktieägare. Jag kommer att återkomma avseende min syn på var och hur jag ser att vi tar oss an potentialen som finns i Eyeonids affär.

Med vänlig hälsning

Patrik Ugander

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

070-544 01 68

[email protected]

www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988