EYEONID GROUP AB (publ): VD och CFO utökar sitt innehav av TO5 och styrelse och ledning tecknar 468 368 nya aktier motsvarande cirka 655,7 KSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

Styrelsen samt personer i ledande ställning i Eyeonid Group AB ("Eyeonid" eller "Bolaget") har nyttjat 468 368 teckningsoptioner av serie TO5. Utöver de teckningsoptioner som tecknats i samband med företrädesemissionen som genomfördes hösten 2019 har VD förvärvat ytterliggare 150 193 och CFO ytterligare 10 000 teckningsoptioner av serie TO5 i marknaden. Teckningsperioden för teckningsoptionerna är stundande och pågår fram till och med den 12 juni 2020.

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption teckna en ny aktie i Eyeonid för 1,40 SEK per aktie. Antalet teckningsoptioner som har nyttjats av medlemmar i styrelse och ledning uppgår till 468 368 stycken, motsvarande en teckning av 468 368 aktier till ett värde om cirka 655 715 SEK. Teckningsoptionerna har nyttjats enligt följande:                                                                                                                                                            

  • Styrelseordförande i Eyeonid, Henrik Sundewall, har nyttjat sitt fulla innehav om 185 555 teckningsoptioner, motsvarande en teckning om cirka 259,8 KSEK.
  • Styrelseledamot i Eyeonid, Carl Höglund, har nyttjat sitt fulla innehav om 4 755 teckningsoptioner, motsvarande en teckning om cirka 6,7 KSEK.
  • CEO, Patrik Ugander, har utöver de teckningsoptioner som tecknats i samband med företrädesemissionen som genomfördes hösten 2019 även förvärvat 150 193 teckningsoptioner i marknaden. Patrik Ugander nyttjar sitt fulla innehav som därmed omfattar totalt 158 393 teckningsoptioner, motsvarande en teckning om cirka 221,8 KSEK.
  • CFO i Eyeonid, Carl-Magnus Jönsson, har utöver de teckningsoptioner som tecknats i samband med företrädesemission genomförd hösten 2019 även förvärvat 10 000 teckningsoptioner i marknaden. Totalt omfattar teckningen 34 999 teckningsoptioner, motsvarande en teckning om cirka 49,0 KSEK.
  • Försäljningschef i Eyeonid, Fredrik Hultner, har nyttjat sitt fulla innehav om 56 666 teckningsoptioner, motsvarande en teckning om cirka 79,3 KSEK.
  • Teknikledningen i Eyeonid har genom CTO och Head of Search nyttjat sina fulla innehav om 28 000 teckningsoptioner, motsvarande en teckning om cirka 39,2 KSEK.                                                                                                                             

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå som en del av det prospekt som publicerades i samband med emissionen som offentliggjordes den 15 november 2019, prospektet återfinns på https://www.eyeonid.com/investor/documents.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Eyeonid kring teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: [email protected]

Kontaktuppgifter

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Om Eyeonid

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988