REGMAR

Eyeonid Group AB (publ) tidigarelägger kvartalsrapport med hänsyn till kommande extra bolagsstämma

Eyeonid Group AB (publ) har kallat till extra bolagsstämma den 7 november 2019. Mot bakgrund av detta tidigarelägger bolaget sin kvartals-/interimsrapport för tredje kvartalet 2019. Rapporten publiceras den 6 november 2019.

Eyeonid Group AB (publ) kommer med anledning av extra bolagsstämma den 7 november 2019 att tidigarelägga kvartalsrapporten avseende det tredje kvartalet 2019. Rapporten publiceras onsdagen den 6 november 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Patrik Ugander VD Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 070-5440168
E-post: [email protected]

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2019, kl 08:30 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988