REGMAR

EYEONID GROUP AB (publ): Tidigareläggande av Bokslutskommuniké 2020 till fredag den 5 februari

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid" eller "Bolaget") har beslutat att informationsgivningen till marknaden avseende kvartalsrapporter fortsättningsvis skall publiceras närmare respektive periodslut än tidigare. Bedömningen är att en tidigare publicering innebär att innehållet i rapporten blir mer relevant för marknaden. Mot bakgrund av detta har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen av Bokslutskommuniké 2020. Nytt datum för publicering är fredagen den 5 februari 2021. Tidigare kommunicerad tidpunkt var måndag 22 februari 2021.

Eyeonid har beslutat att tidigarelägga Bokslutskommuniké 2020 till fredag 5 februari 2021. Tidigare angiven tidpunkt för offentliggörande var måndag 22 februari 2021. Förändringen är ett led i bolagets nya rutin för rapportering av kvartalsrapporter till marknaden, denna syftar till att öka kvartalsrapporternas relevans för mottagaren. Uppdaterad finansiell kalender avseende 2021 kommer att offentliggöras i samband med publicering av Bokslutskommuniké 2020.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 073-545 53 50

E-post: [email protected]

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 12.00 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988