EYEONID GROUP AB (publ): Telenor Norge lanserar ID- skyddstjänst "SAFE" baserat på EyeOnID's ID monitoreringstjänst

Den 14 januari i år lanserade Telenor Norge sitt nya erbjudande SAFE för ID-Skydd som bl.a. bygger på EyeOnIDs ID-monitoreringstjänst och marknadsfunktionen EyeOnMarket.

EyeOnID och Telenor inledde sitt samarbete under våren 2017 och som ett resultat lanserades Telenor tjänsten Sikker-ID. Erbjudandet bestod av två huvudsakliga delar, ett proaktiv ID-stöldskydd samt en ID-skyddsförsäkring via försäkringsgivaren HELP. Tjänsten Sikker-ID har varit väldigt framgångsrik för Telenor och den har både sålts som ett fristående erbjudande samt ingått för vissa kundsegment. Man har idag byggt upp en omfattade kundbas med betalande kunder i tjänsten vilken även skapar mer besökare till Mitt Telenor appen.

Under våren 2019 ingicks ett nytt avtal med Telenor för att kunna vidareutveckla samarbetet med EyeOnID för att ta fram nya erbjudanden och tjänster. I december lanserade Telenor ett nytt marknadsstöd för att öka kundtillströmningen för Sikker-ID genom en tjänst från EyeOnID som heter EyeOnMarket. (EyeOnMarket bygger på EyeOnID's email- och passwordcheck-funktionalitet EyeOnPASS där konsumenter kan testa sin e-postadress och direkt får återkoppling om informationen har läckt på internet.)

Vidare togs lösningar fram för att kunna ge Telenor stöd för hantering av kreditkortsuppgifter i tjänsten Sikker-ID via Mitt Telenor för ID-stöldskydd. Genom att använda EyeOnID's tekniska lösning för korthantering, som är PCI-DSS certifierade, kunde vi göra detta utan en större investering för Telenor i ett eget PCI-DSS certifikat samt en snabb leverans.

Under hösten har Telenor utvecklat ett nytt erbjudande för ID-skydd under namnet SAFE, tjänsten innehåller tre delar, vilka är proaktivt ID-stöldskydd, Försäkring och en VPN-tjänst. Genom lanseringen ökar Telenor kapitaliseringen inom området och har tagit en tydlig marknadsposition inom ID-skydd.

För EyeOnID är samarbetet ett bevis på att vi tillsammans med våra kunder kan skapa en tydlig position och att vi tillsammans har etablerat en ökad medvetenhet i marknaden kring risker och utsatthet för ID-stöld. Men även att EyeOnID är fokuserade på att kunna omsätta teknik till starka affärslösningar med marknadsledande företag i olika branscher. Vi bevisar vårt kunnande och har en verksamhet som kan hantera affärskraven från denna typ av kunder. Telenor har varit först ut i den nordiska marknaden och har arbetat systematiskt och fokuserat med både Sikker-ID och SAFE. Det har tagit viss tid att komma hit men vi ser nu att det ger väldigt fina resultat för Telenor så väl som för EyeOnID.

Initialt har intäktsutvecklingen genom aktiverade kunder motsvarat ca 10% i konvertering på kundbasen för Sikker-ID men genom SAFE och en helt ny on-boarding process ser vi att antalet aktiveringar har förutsättningar att öka kraftigt över tid. Under första veckan efter lanseringsdatum, ligger konverteringsgraden för SAFE högre än för Sikker-ID. Genom den ökade konverteringen driver den affären för bägge parter, Telenor får en ökad lojalitet och bättre Customer Lifetime Value samtidigt som EyeOnID ökar antalet aktiva användare.

Vi arbetar vidare med Telenor för att hela tiden hitta nya möjligheter att skapa intressanta och värdefulla erbjudanden för deras kunder inom ID-säkerhet.

Den nya tjänsten som Telenor nu lanserar är ett led i att öka medvetenheten inom området ID-säkerhet och skapa en tryggare tillvaro för människor på internet. Detta går hand i hand med EyeOnID's vision om att bygga insikt och kunskap genom proaktivt ID-skydd. Lär dig mer om hur Telenor bygger trygghet för sina kunder på internet och testa själv här. Se hur erbjudandet och den nya tjänsten Telenor SAFE Trygghet på nätet fungerar.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988