REGMAR

Eyeonid Group AB (publ) tecknar treårigt kommersiellt samarbetsavtal med paneuropeisk retailkedja

Eyeonid Group AB (publ) har idag tecknat ett treårigt samarbetsavtal med den paneuropeiska retailkedjan, som tidigare kommunicerats 12 juli 2019, avseende framtida försäljning och paketering av EyeOnID's tjänster.

Retailkedjan har egna varuhus såväl som online-baserad försäljning i ett flertal länder och säljer årligen stora mängder internetuppkopplade produkter och tjänster både i butik och online.

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid") har genom sin avancerade teknologi och metod för insamling, analys och paketering av data bl.a. utvecklat produkter inom ID-monitorering, för paketering och distribution genom olika industrisegment så som Bank, Försäkring, Telecom och Retail. Dessa lösningar används för att stärka skyddet för konsument genom att minska risken för olika typer av bedrägerier, account takeover eller ID-stöld tack vare att det verkar som ett proaktivt skydd.

Parterna har sedan i somras samverkat för att se över marknadsförutsättningar för retailkedjan och att inom ramen för sin verksamhet utveckla tjänster inom ID monitorering. Genom detta avtal har parterna nu etablerat kommersiella villkor för framtida affärsutveckling inom ID-säkerhet både för att kunna erbjuda sina kunder ett starkare ID-skydd och en ökad trygghet kring sitt internetanvändande. Detta samarbetsavtal är byggt för att kunna möta olika marknads- och verksamhetsbehov över tid för retailkedjan i förekommande marknader. Eyeonid's tjänst kommer erbjudas på flera sätt, dels inkluderas och bundlas vid försäljning av internetuppkopplade produkter och tjänster, dels säljas som separat förbetald tjänst, dels inkluderas vid försäljning av andra serviceerbjudanden samt mot medlemmar i kundlojalitetsprogram. Utöver detta kommer utvalda konsumentmålgrupper även få tillgång till Eyeonids tjänster och lösningar separat genom ett så kallat "Try & Buy"-erbjudande.

Under hösten har parterna utvecklat nya integrationsmöjligheter mot såväl interna IT-system som mot tredjepartslösningar. Tack vare ett starkt samarbete har vi nu kunnat utveckla stöd som enabler i våra affärer, dvs göra det möjligt för kunder att så snabbt och enkelt som möjligt kunna integrera och tillämpa Eyeonid's ID-monitoreringstjänst ihop med olika tredjepartslösningar som tex betallösningar, försäkring och support/assistanstjänster. Retailkedjan har bidragit starkt till utvecklingen av såväl tekniska som kommersiella förutsättningar för framtida lösningar mot olika konsumentinriktade kanaler.

Avtalstiden är 36 månader med automatisk förlängning om ett år i taget. Avtalets potentiella affärsvärde bedöms stort och att detta är ett strategiskt viktigt avtal för fortsatt utveckling av ID-säkerhetstjänster mot såväl befintliga som nya konsumentdrivna affärer. Intäkts- och marginalpåverkan samt vilka olika marknader som kommer att ingå bedöms kunna kommuniceras i samband med lansering som skall ske inom sex månader.

"Samarbetet med vår partner har gjort att Eyeonid tagit ytterligare ett stort steg i utvecklingen av vår infrastruktur, plattform och erbjudande men även tagit steget in i retailmarknaden. I praktiken innebär samarbetet att Eyeonid etablerar sig som en enabler för alla delar i distributionskedjan av vår proaktiva ID-skyddstjänst. Vi har sedan tidigare branschens förmodligen mest flexibla lösning genom access till vår konfigurerbara tjänst genom molnet eller via API. Nu lägger vi till integration med olika tredjepartslösningar som ytterligare ökar flexibiliteten och som möter olika verksamhets, it- och affärskrav. Vi är sedan tidigare övertygade om att vi har branschens i särklass mesta och bästa proaktiva ID-monitoreringstjänst med tillhörande funktioner. Nu bedömer jag att vi också har den mest anpassningsbara lösningen vilket ger oss en än större konkurrenskraft för att fungera med vilken potentiell kund som helst. Försäljningsteamet med Magnus Lundberg, Director Global Sales, i spetsen har sett till att Eyeonid landat en strategisk viktig lösning och kommersiellt stark affär. Jag är väldigt stolt över det engagemang och jobb som lagts ner av partnerna.", säger Patrik Ugander, VD Eyeonid Group AB (publ).

För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 070-5440168
E-post: [email protected]

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020 kl 18.00 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988