REGMAR

Eyeonid Group AB (publ) tecknar intentionsavtal med Abelco gällande samarbete i Sydostasien

Eyeonid Group AB (publ) har idag tecknat ett intentionsavtal med Abelco Investment Group AB (publ) gällande möjligt affärssamarbete gällande Eyeonid's produkter och tjänster i den Sydostasiatiska marknaden. Parternas ambition är att gemensamt utforska möjligheterna till etablering av sälj- och marknadsförmåga för Eyeonid i de lokala marknaderna i regionen, där Abelco redan är starkt förankrade resursmässigt genom den helägda Fatfish-koncernen.

Eyeonid Group AB (publ) ("EyeOnID") har tecknat intentionsavtal ("LOI") med Abelco Investment Group AB (publ) ("Abelco") gällande ett möjligt kommersiellt samarbetsavtal. Parternas ambition är att utforska potentiella möjligheter och villkor för ett samarbete, där EyeOnID's produkter och tjänster kombinerat med Abelcos närvaro i Sydostasien ligger till grund för de inledda diskussionerna.

Abelco är ett svenskt investmentbolag som efter förvärv av Fatfish Global Ventures ("Fatfish") har huvudsakliga kontor i Stockholm, Kuala Lumpur och Singapore. Både i antal portföljbolag såväl som resursmässigt så har Abelco en stark närvaro i Sydostasien.

EyeOnID ser möjlighet till internationell skalbarhet där den asiatiska marknaden är intressant för bolagets olika tjänster och produkter. En stark mobil- och internetpenetration kombinerat med stora folkmängder skapar grund för att undersöka möjlighet till etablering och kundbearbetning. I syfte att både korta ledtider såväl som att skapa bästa möjliga förutsättningar för eventuell etablering är det av intresse för EyeOnID att finna samarbetspartners för att utvärdera möjligheter till att nå marknaden på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

"Jag bedömer att vi nu är redo för att påbörja att undersöka expansion mot helt nya marknader. Sedan ska man vara ödmjuk inför både tidsaspekten såväl som kulturella skillnader och andra lokala marknadsvillkor. Jag ser att mognaden i den asiatiska marknaden börjar växa vilket är intressant. Med våra tekniska och processmässiga förutsättningar som nu byggts upp, är vi nu redo att med rätt partners gå in i nya marknader. Genom Abelco och deras omfattande resurser och nätverk i den sydostasiatiska marknaden hoppas jag att vi ska finna grund för ett kommersiellt samarbete framöver." säger Patrik Ugander, CEO Eyeonid Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Patrik Ugander, CEO Eyeonid Group AB

Tel: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

Henrik Sundewall, Styrelseordförande Eyeonid Group AB

Tel: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Se även: www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020 kl. 08.00 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988