REGMAR

Eyeonid Group AB (publ) tecknar distributionsavtal med Europisk återförsäljare för lansering i Norden

Eyeonid Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Eyeonid") har idag tecknat avtal med en ny återförsäljare avseende vidareförsäljning och distribution av ID-monitoreringstjänster och produkten "EyeOnID 360° Modules". Eyeonid's leveranser innefattar kundportal och EyeOnMarket. Lansering kommer ske snarast möjligt under första kvartalet 2020 och målet för båda parter är att tillsammans expandera till flera länder efter lanseringen i Norden.

Företaget har en stark tillväxt inom den Nordiska- och Europeiska marknaden och vill utöka sitt marknadserbjudande där flera av Eyeonid's tjänster kommer att erbjudas via återförsäljaren genom detta avtal.

Parterna kommer påbörja lanseringen i Norden under första kvartalet 2020 varefter utvärdering, paketering och planering skall ske för lansering i ytterligare marknader.

Avtalet löper med en initial testperiod om 3 månader och övergår sedan i ett löpande avtal om parterna är nöjda med resultatet under testperioden.

Affärsvärdet i avtalet, förutom initiala implementationsavgifter och löpande månadsavgifter, baseras på den försäljning som kommer ur återförsäljaren's nya marknadserbjudande. Något avtalsvärde kan i nuläget därmed inte anges.

"Detta är en väldigt intressant och passande partner för oss. De har framgångsrikt byggt upp ett bra distributionsnät i vilket vi kan bredda deras erbjudande och tillsammans skapa nya affärsmodeller. Tillsammans lägger vi ytterligare en pusselbit till att bygga en tillvaro kring digital säkerhet som ökar människors trygghet på internet, vilket jag tycker är väldigt spännande. Vi tror och hoppas också att deras kunder kommer att uppskatta denna nya typ av erbjudande där våra tjänster kommer att ingå.", Säger Patrik Ugander, VD Eyeonid Group AB.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

Hemsida: www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2019 kl 10.00 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988