REGMAR

EYEONID GROUP AB (publ): Tecknar avtal med ny partner i Schweiz

EyeOnID har idag tecknat avtal med det schweiziska bolaget Silenccio. Avtalet omfattar leverans av EyeOnID's monitoreringstjänster, vilka kommer ingå i Silenccios samlade erbjudande för trygghet på internet. Erbjudandet säljs, paketeras och marknadsförs redan idag via försäkringsbolaget AXA-Arag. Lanseringen av det utökade erbjudandet - där EyeOnID's tjänster kommer ingå - planeras till början av 2021.

Bakgrund

Dialogen med Silenccio inleddes i samband med att de letade efter en teknikleverantör som hade gedigen kompetens och erfarenhet inom PCI-DSS för hantering av kortinformation. EyeOnIDs möjligheter att flexibelt kunna anpassa sina tekniska lösningar efter kundens behov har varit en väsentlig del i att valet till sist föll på EyeOnID.

Försäkringsbolaget AXA-Arag - som tillhandahåller försäkring samt distribuerar det färdiga erbjudandet - är även delägare i Silenccio. Detta innebär att affären indirekt blir en gemensam insats mellan tre bolag: EyeOnID, Silenccio och AXA-Arag.

Om vår nya partner

Silenccio är ett teknikbaserat tjänsteföretag vars initiala affärsidé var att tillhandhålla teknikbaserade lösningar för att motverka mobbing och förtal på internet. Silenccio inledde senare ett samarbete med AXA-Araq för distribution och paketering av cyber-försäkring, med Schweiz som utgångspunkt men med Europa som tillväxtmarknad.

Parternas intention med affären

EyeOnID kommer gå in som teknikleverantör och tillhandahålla delar av sitt API till Silencio, vilket har till syfte att förädla och utveckla det befintliga erbjudandet. Sammantaget kommer detta ge en ökad relevans för AXA-Arag i försäljningen av den färdigpaketerade produkten mot slutkunder.

Innebörden av avtalet

AXA-Arag erbjuder fyra moduler av sin tjänst, EyeOnID kommer ingå i en av dessa som teknikleverantör. AXA-Arag är parten som kommer driva erbjudande och paketering mot slutkund på sin lokala marknad. Avtalet innebär att EyeOnID nu kommer lanseras i ytterligare ett europeiskt land, om än i en ny roll som ren teknikleverantör. En av de stora fördelarna med den här affärslösningen är att det skapar väldigt låga rörliga kostnader för bolaget. Avtalet öppnar även upp möjligheter till en djupare dialog, inte bara med dotterbolaget AXA-Arag i Schweiz, utan även deras multinationella ägare AXA.

Avtalslängd

Avtalet tecknas om initialt 18 månader med rullande förlängning med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid.

Resultateffekten

För EyeOnID är detta ytterligare en del av tillväxtplanen för den europeiska marknaden. Samarbetet öppnar upp för en intressant marknad i Europa med höga prisnivåer samt potential att bygga vidare på samarbetet med AXA-Arag i övriga Europa.

Affären gjordes i konkurrens med andra aktörer där valet föll på EyeOnID p.g.a. starka referenskunder inom försäkringsbranschen samt att bolaget kan tillhandahålla en solid teknisk plattform som är PCI-DSS certifierad.

Då den initiala produkten nyligen lanserades i Schweiz så är det än så länge för tidigt att bedöma resultatpåverkan för EyeOnID i denna affär vilket bolaget avser att återkomma med en tid efter lansering. Prismodellen kommer att basera sig på fasta serviceavgifter och löpande licensintäkter.

Trots en relativt snabb affärsprocess kommer intäktspåverkan tidigast att ske från Q1 2021. Minsta garanterade intäkt på 12 månader är cirka 1 miljon SEK. med en tydlig tillväxtpotential.

"Detta är en ny typ av partnerskap som ger en ny dimension i vårt affärsutbud där vi också förbättrar produkter från andra teknikföretag till konsumentmarknaden och partners. Mobbning på internet är ett växande problem och vi är mycket stolta över att bli utvalda av Silenccio som har en ingående förståelse för den teknik som vi tillhandahåller. Jag ser också andra möjliga samarbeten i framtiden där t.ex. vår NLP-motor kan hjälpa Silenccio hantera fler språk och en ännu större mängd data. Det är också mycket positivt att samarbeta med andra teknikföretag som redan förstår försäkringsverksamheten och hur man skapar värde för konsumentmarknaden digitalt." säger Patrik Ugander CEO för EyeOnID Group AB (publ).

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 11.00 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988