REGMAR

EYEONID GROUP AB (publ): Tecknar avtal med ERGO Innovation Solutions GmbH

EyeOnID har idag tecknat avtal med ERGO Innovation Solutions GmbH för distribution och försäljning i den tyska marknaden. ERGO, som ingår i den tyska försäkringskoncernen ERGO Group, avser genomföra en första lansering i april 2020 i den tyska marknaden, vilket kommer stärka positionen ytterligare i Europa för EyeOnID.

Bakgrund

Som tidigare aviserats i LOI från 10:e september 2019 och i beställning från den 25:e oktober 2019 så har ERGO Innovation Solutions GmbH ("ERGO") idag tecknat avtal för kommersiell lansering avseende EyeOnID's tjänster för ID-monitorering med tillhörande 360°-moduler. Planen var ursprungligen att såväl avtal som lansering skulle kunna ske redan under slutet av föregående år men har fördröjts av orsaker som ligger utanför vår kontroll.

Beskrivning av ERGO

ERGO Innovation Solutions GmbH ingår i ett av Tysklands största försäkringsbolag ERGO GROUP AG som i sin tur ägs av Munich Re som är ett av Europas största återförsäkringsbolag. ERGO har en omfattande slutkundsmarknad inom försäkring både i och utanför Tyskland. Enbart på den tyska marknaden har man ca 20 miljoner kunder. ERGO Innovation Solutions GmbH byggdes upp av nuvarande koncernchef för att snabbt kunna ta fram egna eller tredjepartstjänster och produkter som kan nå marknaden mycket snabbt. Något som ofta är en stor utmaning i större försäkringsbolag med långa utvecklingscykler för produkter och tjänster. Under varumärket insure.me utvecklar man nya erbjudanden som säljs och distribueras genom en egenutvecklad digital plattform för slutkonsumenter i den tyska marknaden.

Parternas intention med affären

ERGO kommer att använda produkterna från EyeOnID som tilläggstjänster (Value Added Services) för att bygga nya intäktsströmmar samt komplettera befintliga erbjudanden och genom ID monitorering öka relevansen i sina försäkringsprodukter med ID-skydd som utgångspunkt. Detta kommer även löpande driva interaktionerna med kunderna och öka lojaliteten i den befintliga kundstocken. Avtalet innebär att EyeOnID nu ytterligare stärker sin position inom försäkringsbranschen där ERGO, som en ledande försäkringskoncern, blir en stark referens i marknaden.

Innebörden av avtalet

Erbjudandena ska kunna säljas fristående så väl som integrerade med olika försäkringsprodukter så som t.ex. hemförsäkring. Vidare kommer ERGO agera distributör i Tyskland under eget varumärke. Avtalet är byggt så att det kan skala i såväl volym som tjänsteinnehåll och möjliggör för stor flexibilitet avseende paketeringar för olika målgrupper och kanaler. ERGO kommer även tydligt hänvisa och ta stöd från EyeOnID's varumärke som experterna inom området.

Hur skapar vi en attraktiv tjänst

Initialt kommer en s.k. soft-launch att genomföras mot utvalda målgrupper av slutkonsumenter i den tyska marknaden. Lansering kommer att göras genom en s.k. white-label-lösning innehållande EyeOnID's ID-monitoreringstjänst och egenutvecklade portal på tyska anpassad för den tyska marknaden. Vidare kommer EyeOnID att tillhandahålla stödtjänster för marknadsföring och kommunikation. Paketeringen görs i syfte att kunna utvärdera marknadens uppfattning om funktion, värde och pris från slutkunder. I nästa steg kommer även integration med olika försäkringslösningar möjliggöras och vi bedömer att detta kommer ske först efter Q3 i år.

Resultateffekten

Detta är en mycket viktig strategisk affär för EyeOnID för fortsatt utveckling av olika integrerade lösningar med bl.a. inkluderade försäkringslösningar vilket kommer stärka EyeOnID's position som "enabler" av ID-monitoreringstjänster ytterligare.

Det initiala värdet är cirka 700,000 SEK fördelat på engångsavgifter för uppstart samt löpande serviceavgifter. Därpå följer licensintäkter för användare när tjänsten går publikt.

Vi ser att detta partnerskap har potential att ge ökade intäkter över tid.

Avtalslängd och tidplan

Avtalstiden är 12 månader med automatisk förlängning om ett år i taget. Lansering för den tyska marknaden är planerad att ske i april i år.

"Jag är väldigt glad över att vi kunnat knyta en så stor aktör som ERGO till EyeOnID's kundbas. För mig är det ett bevis på att marknaden blir allt mer mogen som medför att vi kan driva fram nya affärer i allt snabbare takt med korta ledtider inom försäljning och leverans. Affären visar även på att det finns ett stort förtroende för EyeOnID som leverantör på en av Europas största marknader. Trots svåra tider för många ser vi att det går att driva affärer framåt och att mognaden för dessa tjänster växer." säger Patrik Ugander CEO för EyeOnID Group AB (publ).

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 kl. 15.50 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988