REGMAR

Eyeonid Group AB (Publ) tecknar avtal för soft launch med ett större försäkringsbolag i Europa

Eyeonid har idag tecknat avtal med ett större försäkringsbolag i Västeuropa för distribution av ID-monitoreringstjänster och produkten "EyeOnID 360° Modules". Efter omfattande interna marknadstester och marknadsundersökningar har nu kunden bestämt sig för att under eget varumärke genomföra en s.k. soft launch i den lokala marknaden. Lanseringsdatum och ytterligare kommunikation kommer ske i samband med officiell lansering som beräknas ske under andra kvartalet 2020.

Försäkringsbolaget som har sin utgångspunkt i Västeuropa har en marknadsledande position i sin region och ett omfattande samarbete inom bank och finansbranschen som idag utgör starka säljkanaler för många av deras befintliga produkter.

Den 21 december 2018 tecknade Eyeonid ett avtal gällande ett pilotprojekt tillsammans med kunden för sin produkt "EyeOnID 360° Modules".  Pilotprojektet genomfördes löpande under första halvåret 2019 och skedde genom att man utvecklade en egen app, via Eyeonid's API, för tjänsten och lanserade under ett fingerat varumärke för att neutralt testa marknadens betalningsvilja och köpkraft. Produkten har sedan genomgått omfattande marknadstester och undersökningar för att hitta rätt erbjudande och paketering samt prissättning i marknaden.

Resultaten efter genomförda marknadstester har varit positiva och kunden avser nu att gå in i en implementation där en ny app utvecklas och skall marknadsföras under bolagets eget varumärke. Avtalet löper initialt under 12 månader och innehåller två delar. En del som reglerar förutsättningarna under en soft launch och en del för kommersiella villkor avseende tjänsteinnehåll och prissättning för en bred lansering till marknaden i steg 2. Soft launch utgörs av ett riktat skarpt erbjudande med en komplett tjänst till marknaden där utpekade försäkringskunder erbjuds att testa tjänsten gratis under 1 månad.

Den kommersiella delen utgörs av prissättning avseende startkostnader som utgör en mindre engångsavgift samt rörliga avgifter för aktiverade kunder på månadsbasis eller genom massanslutning av utpekade målgrupper. Under soft launch-perioden har kunden möjlighet att göra anpassningar och justeringar av sitt erbjudande för att hitta maximal konverteringsnivå för tjänsten. Om man inte når uppsatta mål har kunden under en begränsad tid möjlighet att omförhandla avtalet om de kommersiella förutsättningarna inte möter affärsförväntan från parterna eller om man vill göra andra paketeringar. Dock finns en fördefinierad prissättning för tjänsten baserat på tillväxttakt och volym där en ny långsiktig avtalsperiod kan sättas mellan parterna. Efter soft launch kan kunden direkt gå in i en bred marknadslansering i den lokala marknaden och samtliga upparbetade kunder. Affärpåverkan för Eyeonid kommer tidigast kunna synas vid halvårsskiftet 2020. Om samarbetet övergår i en bredare lansering i marknaden under andra halvåret 2020 så bedöms ett potentiellt större affärsvärde kunna föreligga. Bolaget avser att vid sådan lansering kunna namnge kunden samt lämna estimat på förväntade intäkter under avtalsperioden.

"Detta avtal innebär ytterligare en lansering tillsammans med en av Eyeonid's kunder i en ny lokal marknad i Västeuropa. Vi fortsätter härmed att stärka vår position inom försäkringsbranschen i Europa. Genom detta avtal och den marknadsnärvaro som kunden redan idag har så kommer det potentiellt att stärka Eyeonid ytterligare. Vi har redan sett att den affär som tidigare lanserats med Baloise i Belgien har ökat intresset bland flera kunder och branscher vilket jag bedömer att även denna affär kommer att göra vid lanseringen som enligt plan ligger under Q2. Den omfattning av kundundersökningar och marknadstester som kunden genomfört gör mig också stärkt i att vi kommer nå ut brett med vår tjänst. Under tidigare tester har man kunnat visa på konverteringssiffror på upp emot 20% för tjänsten vilket är bra siffror för en ny produkt med tilltagande mognadsgrad." sägerPatrik Ugander, VD Eyeonid Group AB (publ).

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2019 kl. 16.40 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988