REGMAR

EYEONID GROUP AB (publ): Styrelsen har idag utsett Peter Ekelund till tillförordnad styrelseordförande

Styrelsen har idag beslutat att utse Peter Ekelund som tillförordnad styrelseordförande i Eyeonid Group AB och nuvarande styrelseordförande Erik Hallberg kommer istället att agera som ordinarie styrelseledamot.

Idag informerade Erik Hallberg, ordförande i Eyeonid Group AB, att han på grund av personliga skäl inte kommer kunna garantera den tillgänglighet som bolaget kräver under en period framöver. Inte minst då bolaget står inför två ytterst intensiva kvartal med såväl kapitalanskaffning som ny riktning i samband med nya tjänsteerbjudandet. Av den anledningen kommer Peter Ekelund, ordinarie styrelseledamot, ta över ansvaret tills vidare. Erik Hallberg kommer under perioden agera som ordinarie styrelseledamot. Styrelsen önskar Erik Hallberg god bättring och att han kan återgå till sitt ordinarie uppdrag så snart som möjligt.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB

Telefon: 070-882 68 28

E-post: [email protected]

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 073-545 53 50

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 januari 2023 kl. 14:30 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988