REGMAR

Eyeonid Group AB (publ): Styrelsen har beslutat om att släppa lock-up i förvärvsavtalet av Bolder Sweden AB

Styrelsen i Eyeonid Group AB har baserat på bolagets ingångna avtal i samband med förvärv av Bolder Sweden AB säkrat att villkor i relation till avtalen justeras i samband med den emission som just nu genomförs. De tre största ägarna har i detta förvärvsavtal baserat på den då erbjudna värderingen accepeterat en lock up till våren 2022. Då förutsättningarna förändrats har beslut fattats om att per nu släppa denna lock up. Justeringar avseende andra villkor i avtalet kommer ske för att vara i linje med alla ingånga avtal och villkor.

Storägare har under hösten 2021 aktivt stöttat EyeonID´s verksamhet genom att ge ett reverslån som förskott på deras andel av emission. De tecknar sin andel om ca 28 %. Deras stöd och support har skapat förutsättningarna för att anpassa verksamheten till verkligheten och fokusera på att finna nya vägar för att säkra de tillgångar som finns i bolaget.

För mer information, kontakta

Erik Hallberg, styrelseordförande Eyeonid Group AB                 

Telefon: 070-658 16 16

E-post: [email protected]

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom, health-tech samt service och eventindustrin. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID, Bolder, Air By Bolder och EyeonTEXT.

Denna information är sådan information som EyeonID Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-17 kl. 13:00 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988