EYEONID GROUP AB (publ): Styrelse och ledning avser teckna totalt 523 019 nya aktier motsvarande cirka 617 KSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO8

Styrelse och ledning i Eyeonid Group AB ("Eyeonid" eller "Bolaget") avser nyttja 52 301 900 teckningsoptioner av serie TO8. Utöver de innehav av teckningsoptioner som motsvarar teckningen av units i samband med företrädesemissionen som genomfördes i oktober 2022 har styrelsens ordförande Peter Ekelund förvärvat ytterligare 17 023 300 och styrelseledamot Pontus Karsbo ytterligare 23 765 200 teckningsoptioner av serie TO8 i marknaden. Teckningsperioden för teckningsoptionerna pågår fram till och med den 28 februari 2023.

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje hundra (100) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Eyeonid till en teckningskurs om 1,18 SEK per aktie. Antalet teckningsoptioner som avses att nyttjas av styrelse och ledning uppgår till 52 301 900 stycken, motsvarande en teckning av 523 019 aktier till ett värde om cirka 617 KSEK. Teckningsoptionerna har nyttjats enligt följande:

Styrelseordförande Peter Ekelund, avser nyttja sitt fulla innehav jämnt delbart med 100 om 2 439 500 teckningsoptioner, samt har förvärvat ytterligare 17 023 300 teckningsoptioner i marknaden, totalt tecknas 19 462 800 teckningsoptioner motsvarande cirka 230 KSEK.

Styrelseledamot Pontus Karsbo, avser, privat och via bolag, nyttja sitt fulla innehav jämnt delbart med 100 om 7 259 700 teckningsoptioner, samt har förvärvat, privat och via bolag, ytterligare 23 765 200 teckningsoptioner i marknaden, totalt tecknas 31 024 900 teckningsoptioner motsvarande cirka 366 KSEK.

Styrelseledamot Erik Hallberg, avser, privat och via bolag, nyttja sitt fulla innehav jämnt delbart med 100 om 1 205 100 teckningsoptioner, motsvarande en teckning om cirka 14 KSEK.

Styrelseledamot Carl Höglund, avser nyttja sitt fulla innehav jämnt delbart med 100 om 89 200 teckningsoptioner, motsvarande en teckning om cirka 1 KSEK.

CFO Carl-Magnus Jönsson, avser, privat och via bolag, nyttja sitt fulla innehav jämnt delbart med 100 om 519 900 teckningsoptioner, motsvarande en teckning om cirka 6 KSEK.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB

Telefon: 070-882 68 28

E-post: [email protected]

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 073-545 53 50

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988