Eyeonid Group AB (publ): Styrelse, ledning och storägare tecknar 30 685 676 aktier i den pågående företrädesemissionen

Eyeonid Group AB (publ) ("EyeonID" eller "Bolaget") meddelar att delar av styrelse och ledning samt storägare tecknar hela sina pro-rata andelar om totalt 30 685 676 aktier i den pågående nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Nyemissionen") vilken offentliggjordes den 9 november 2021.

Villkoren för Nyemissionen innebär att aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje befintliga nio (9) aktier erhålla fyra (4) teckningsrätter. Varje teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskurs 0,25 SEK per aktie.

Antalet aktier som tecknas fördelas mellan följande personer i styrelse och ledning enligt nedan:

Erik Hallberg, styrelseordförande, tecknar sin pro-rata andel om 88 888 aktier med företrädesrätt motsvarande 22 222 SEK, samt därutöver 11 112 aktier motsvarande 2 778 SEK.

Filip Weintraub, styrelseledamot, tecknar sin pro-rata andel om 14 254 784 aktier med företrädesrätt motsvarande 3 563 696 SEK, i enlighet med lämnad teckningsförbindelse.

Pontus Karsbo, styrelseledamot, tecknar sin pro-rata andel om 505 432 aktier med företrädesrätt motsvarande 126 358 SEK.

Carl Höglund, styrelseledamot, tecknar sin pro-rata andel om 12 628 aktier med företrädesrätt motsvarande 3 157 SEK.

Carl-Magnus Jönsson, CFO, tecknar sin pro-rata andel om 91 424 aktier med företrädesrätt motsvarande 22 856 SEK.

Utöver detta tecknar Åge Westbö via bolag sin pro-rata andel om 15  721 408 aktier med företrädesrätt om 3 930 352 SEK, i enlighet med lämnad teckningsförbindelse.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till EyeonID i samband med Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB är utsett emissionsinstitut i transaktionen.

För mer information, kontakta

Erik Hallberg, styrelseordförande Eyeonid Group AB                 

Telefon: 070-658 16 16

E-post: [email protected]

Carl-Magnus Jönsson, CFO Eyeonid Group AB

Telefon: 073-545 53 50

E-post: [email protected]

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom, health-tech samt service o


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988