EYEONID GROUP AB (publ) stärker ledningsfunktion och kommersiell förmåga genom rekrytering av Joacim Sandström som ny CDCO (Chief Digital & Commercial Officer)

Eyeonid Group AB (publ) har rekryterat och anställt Joacim Sandström i rollen som CDCO (Chief Digital & Commercial Officer). Rollen stärker EyeOnid's förmåga inom all digital verksamhet, marknadskommunikation och kommersiella erbjudanden samt är ett led i att bygga upp en mer affärs- och kundfokuserad verksamhet.

Bakgrund

Eyeonid Group AB (publ) ("Bolaget" eller "EyeOnID") har under en längre tid fokuserat på att förflytta sin position från teknik- och produktfokusering till att uppnå en högre grad av kund- och affärsfokusering. En viktig del av detta arbete är att stärka upp förmåga och kompetens inom marknads- och kommunikationsområdet med fokus på digitala kanaler och gränssnitt. Kundportaler såväl som web och externa medier blir en allt viktigare del av erbjudandet, där framförallt kundupplevelsen påvisar kundvärdet i Bolagets tjänster. Genom att stärka upp den digitala kompetensen kommer kundupplevelsen styras mer optimalt såväl som att stärka EyeOnID's varumärke genom ökad närvaro och synlighet i marknaden.

I takt med att Bolaget växer med ökade kravställningar som följd, kräver det ett starkt ledningsstöd och ledarskap i hela organisationen. Det kräver i sin tur erfarna och starka ledare som får människor att växa och utvecklas.

I rollen Chief Digital & Commercial Officer inkluderas ansvar för all digital kommunikation och därtill all övrig marknads- och varumärkeskommunikation för samtliga produkter, tjänster och marknader. Joacim Sandström rapporterar direkt till VD för EyeOnID och kommer vara en central del i Bolagets framtida tillväxt och expansion.

Stärker teamet med senior digital kompetens

Joacim Sandström (JS) har en lång erfarenhet från olika branscher och marknader där digitala gränssnitt och kommunikation varit starkt drivande för att säkerställa kundupplevelse och konkurrenskraft. JS har både en marknadsbakgrund och ledarbakgrund med erfarenhet från att driva seniora medarbetare och team av såväl tekniska kompetenser som kreativa processroller. JS har även jobbat i nordiska roller och varit en del av managementteamen i de olika bolagen.

Han är en otroligt driven och målmedveten ledare som får saker att hända. Han har ett starkt resultat och kvalitetsfokus samtidigt som han är en teamplayer där människor får plats att växa och utvecklas.

Närmast kommer JS från försäkringsbolaget Europeiska ERV där han varit kommersiellt ansvarig för bolagets digitala plattformar i Norden samt även ansvarat för den digitala försäljningen. Innan dess arbetade han som E-Commerce Manager på Apollo, en av Nordens största researrangörer. 

"Att komma in och arbeta på ett dynamiskt företag som EyeOnID med en sammansvetsad grupp av seniora specialister är en stor utmaning för vem som helst. Förutom bred erfarenhet och kunskap krävs en stor ledarförmåga och att kunna passa in i teamet. Jag är väldigt glad att vi kunnat rekrytera Joacim Sandström i denna roll och han har alla de egenskaper och förmågor vi söker. Han är en otroligt driven och målmedveten ledare som får saker att hända med starkt resultat och kvalitetsfokus tillika en teamplayer där människor får plats att växa och utvecklas. Han kommer genom sitt ledarskap starkt bidra till utvecklingen av vårt ledningsteam och bygga vidare på den kultur som gör EyeOnID till ett dynamiskt och utvecklande bolag. Tillsammans kommer vi att kunna accelerera bolagets tillväxt och fortsätta att driva marknaden i rollen som market maker för ID-skyddstjänster både i och utanför Norden." säger Patrik Ugander CEO för EyeOnID Group AB (publ).

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988