REGMAR

Eyeonid Group AB (PUBL) skriver Letter of Intent med stort europeiskt försäkringsbolag.

Eyeonid har idag skrivit ett så kallat Letter of Intent(LOI) för ett projekt med ett stort försäkringsbolag i ett stort Europeiskt land. Första delen av projektet är en "soft-launch" av Eyeonid 360° Modules för att utvärdera marknadspaketering samt marknadsstrategier via deras egna innovations bolag.

Eyeonid har skrivit ett Letter of Intent (LOI) som består av en gemensam workshop hos kunden med målet att ha ett kommersiellt avtal på plats under Oktober månad 2019. Det andra steget är att leverera en "soft-launch" som ett pilot-projekt med Eyeonid 360 Modules på det lokala språket via deras innovations-plattform som vi förväntar oss skapa viss omsättning.

Det tredje steget är beroende på framgången av pilot-projektet men det är båda partners starka intention att lansera produkten via olika paketeringar hos moderbolaget. Leveransen börjar I Q3 2019 och resultatet kommer utvärderas under första halvan av 2020 för att bestämma nästa steg i partnerskapet.

Detta försäkringsbolag har en väldigt stark position på den europeiska marknaden med över 20 miljoner kunder och slutanvändare.

"Med min egen bakgrund från försäkringsbranschen så vet jag att det kan ta 2-3 år att lansera en ny typ av produkt för ett stort multinationellt försäkringsbolag, därför har flera av de riktigt stora försäkringsbolagen skapat separata innovationsbolag där de snabbt kan arbeta fram bästa marknadsstrategin samt paketeringar för nya produkter. Konsekvensen av detta är att det kan gå så snabbt som 2-3 månader istället för 2-3 år för att lansera en helt ny produkt samt samla in värdefull kunskap. Detta projekt skapar stora och långsiktiga möjligheter för att bygga paketeringar på olika sätt inom försäkringsbranschen med vår pro-aktiva ID-bevakningsplattform. Vårt fokus nu är att få det kommersiella avtalet påskrivet snarast möjligt samt leverera ett projekt med väldigt hög kvalité tillsammans med denna nya partner" säger Patrik Ugander, CEO Eyeonid Group AB.

För mer information, kontakta

Henrik Sundewall, Styrelseordförande Eyeonid Group AB (publ)

Tfn 076-877 00 00.

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

Hemsida: www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2019 kl 08.30 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988