EYEONID GROUP AB (publ): SkimSafe AB lanserar ny tjänst mot identitetsbedrägerier i Sverige med EyeOnID's tjänster för ID monitorering och textanalys

SkimSafe AB har idag lanserat en nyutvecklad tjänst för skydd mot identitetsbedrägerier i olika delar där EyeOnID's produkter för ID-monitorering och textanalys används som del av tjänsten. Lanseringen sker i Sverige men kan komma att utökas till fler marknader där SkimSafe idag är verksamma.

Bakgrund

Som tidigare aviserats tecknades avtal med en ny kund med verksamhet i Norden och Europa den 30:e december 2019 avseende ID-monitoreringstjänster och produkten "EyeOnID 360° Modules".

SkimSafe har idag genomfört en soft-launch för deras existerande kunder. Planen var ursprungligen att lansering skulle kunna ske under Q1 men har fördröjts av orsaker som ligger utanför vår kontroll.

Beskrivning av SkimSafe

SkimSafe är ett svenskt säkerhetsföretag som utvecklar och säljer skydd mot moderna säkerhetsproblem. SkimSafe har på kort tid byggt upp en affär både i och utanför Norden genom egen direktförsäljning och återförsäljare i retailmarknaden där ett flertal stora varumärken finns med bland deras kunder.

Parternas intention med affären

SkimSafe kommer att använda produkterna från EyeOnID som en del i deras tjänsteerbjudande inom modern säkerhet. Avtalet innebär att EyeOnID etablerar sig som en leverantör inom en ny kategori av kunder som säljer genom egna kanaler och ett omfattande nätverk av återförsäljare både i och utanför Norden.

Innebörden av avtalet

SkimSafe kommer att erbjuda sitt tjänstepaket till nya och befintliga konsumentkunder, med start mot befintliga kunder. Avtalet öppnar även upp för etablering av EyeOnID's tjänster för ID-monitorering i nya marknader som EyeOnID idag inte har försäljning i. Vidare kommer SkimSafe som en del av avtalet investera löpande i marknadsföring av erbjudandepaketeringar i olika kanaler. På sikt är även planen att EyeOnID ska kunna erbjuda egna partners tillgång till SkimSafe's produkt då vi anser att den passar väl in i vårt eget erbjudande.

Hur skapar vi en attraktiv tjänst

SkimSafe kommer initialt att göra en lansering mot utvalda målgrupper i den svenska marknaden för att säkerställa erbjudandet och paketeringen för att i kommande steg gå ut brett mot deras marknader. Lansering kommer att göras genom access till EyeOnID's webportal under eget varumärke. Webportalen bygger på EyeOnID's ID-monitoreringstjänst och egenutvecklade portal med lokala språk för olika marknader. Vidare kommer EyeOnID att tillhandahålla stödtjänster för marknadsföring och kommunikation.

Resultateffekten

Affären har stor betydelse för EyeOnID's genom att vi nu kommer in i en helt ny distributionsmodell. Vidare öppnar avtalet upp för access till nya marknader och vi kommer följa SkimSafe i deras olika lanseringar och etableringar. I avtalet finns även möjlighet för EyeOnID att paketera in produkter från SkimSafe till våra egna kunder. Beräknade intäkterna under de första 6 månaderna är kopplade till startavgifter och löpande serviceavgifter och är av mindre omfattning. Senare i år kommer vi även se licensintäkter på löpande försäljning och vi bedömer att det kommer ge resultateffekt under innevarande år.

Avtalslängd och tidplan

Avtalet är rullande på initialt 12 månader med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Efter de första 12 månaderna utökas uppsägningstiden till 12 månader.

"Att vi nu kan bredda vår affär med ytterligare en ny kund känns väldigt bra och jag ser stora möjligheter i vårt samarbete med SkimSafe. På kort tid har man etablerat sig i flera europeiska marknader. Det är ett mycket målmedvetet bolag med stark drivkraft och tillväxt. Återigen visar EyeOnID att vi kan bygga anpassade och flexibla lösningar som kompletterar våra kunders kärnaffär. Vi ser att marknadens intresse trots svåra tider för många fortsatt har ett starkt intresse för ID-skyddsprodukter och tjänster." säger Patrik Ugander CEO för Eyeonid Group AB (publ).

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988