REGMAR

Eyeonid Group AB (publ): Pontus Karsbo nomineras till ledamot i Eyeonid Group AB:s styrelse

I Eyeonid Group AB, efter förvärvet av Bolder Sweden AB, har en ny styrelse nominerats inför årsstämman den 21 maj 2021. I samband med kallelse till ordinarie stämma i Eyeonid Group AB som hålls den 21 maj 2021 så har tidigare 4 personer nominerats till styrelsen. Som nya medlemmar i styrelsen har nominerats Erik Hallberg, ordförande, Filip Weintraub, ledamot, Lena Lohajner Lindberg, ledamot, samt genom omval Carl Höglund ledamot. Utöver redan offentliggjorda nomineringar av styrelsemedlemmar nomineras även Pontus Karsbo, VD Staylive AB, som ledamot.

Erik Hallberg, född 1956, Nominerad ordförande

Utbildad maskiningenjör i grunden med en bred och gedigen erfarenhet från teknikdrivna bolag. Både i operativa roller i ledande ställning, i allt från stora internationella bolag till mindre start-ups och tillväxtbolag, likväl som styrelsepositioner i såväl noterad som onoterad miljö. Erik har tillbringat en stor del av sin yrkeskarriär inom TeliaSonera, där han senast hade rollen Executive Vice President för TeliaCompany.

Nuvarande uppdrag

 • Styrelseordförande Fidesmo AB och Haltian OY
 • Styrelseledamot Feroamp AB

Tidigare uppdrag

 • Ordförande och vice ordförande i Telias baltiska dotterbolag både noterade och onoterade
 • CEO för Telia Carrier med ett 30-tal internationella dotterbolag
 • Styrelseuppdrag inkluderar bl a HiQ International AB (publ)
 • Edgeware AB and Prevas AB (publ)
 • Grundare och ordförande i Glocalnet AB

Erik Hallberg äger, privat och via bolag, 100 000 aktier i Eyeonid Group AB.

Pontus Karsbo, född 1994, Nominerad ledamot

Utbildad tekniker. Pontus jobbar idag som vd för StayLive, ett snabbväxande IT-bolag inom streaming & video. Bolaget levererar whitelabelade OTT-plattformar och Pontus är en av grundarna och initiativtagarna till bolaget. Pontus drivs av affärsutveckling och har med sin bakgrund från teknik, och idag ett fokus på affär & affärsutveckling, en stark förståelse för vad som krävs för att bygga snabbväxande bolag. Pontus har varit en långsiktig aktieägare i Eyeonid Group AB sedan noteringen 2016.

Nuvarande uppdrag

 • CEO StayLive AB
 • Styrelseledamot Edsbyn Arena AB
 • Styrelseledamot EPK Invest AB

Pontus Karsbo, äger privat och via bolag, 199 665 aktier i Eyeonid Group AB.

Lena Lohajner Lindberg, född 1956, nominerad ledamot

Lena är utbildad civilekonom från Upsala universitet och har under större delen av sin karriär arbetat med affärs- och bolagsstyrning samt med operativa linjeansvar för sälj- och marknadsenheter. Lena besitter en stor styrka i affärsförståelse inom en utvecklingsdriven verksamhet. Under sina år på Telia har hon byggt upp en gedigen erfarenhet och kompetens kring verksamhetsstyrning och uppföljning både som CFO och i olika ekonomifunktioner. Lena har även suttit i både lednings- och styrelsefunktioner med internationell koppling.

Nuvarande uppdrag

 • Tf CFO Telia Company AB, Global Services & Operations

Tidigare uppdrag

 • CFO -TeliaSonera Group Technology Networks & Products
 • Vice President, BI & Reporting
 • Vice president, Head of Business Control & Marketing

Lena äger inga aktier i Eyeonid Group AB.

Filip Weintraub, född 1973, nominerad ledamot

Filip har en utbildning från Pacific Lutheran University, USA, inom Economics & Global studies (international trade) samt en Bachelor of Arts. Filip har under större delen av sin karriär varit en aktiv investerare, både privat och genom sina uppdrag som portföljförvaltare. Filip besitter stor erfarenhet och förståelse för hur tillväxtbolag skapas och utvecklas. Han har även gått in i flera investeringar som en högst engagerad och aktiv ägare genom både styrelse- och advisory roller. Filip är även en av huvudägarna i Bolder.

Nuvarande uppdrag

 • Portfolio manager, Labrusca Family Office

Tidigare uppdrag

 • Grundare Skagen fonder och portföljförvaltare
 • Portföljförvaltare LF Capital

Filip äger, privat och via bolag, 221 041 aktier i Eyeonid Group AB.

Carl Höglund född 1978, nominerad ledamot

Utbildad vid IHM Business School i Stockholm och har en MBA från Stockholms universitet. Besitter även flertalet säkerhetsackrediteringar så som, CISM, CISSP, CPP, PSP och PCI. Carl har mer än 20 års erfarenhet från säkerhets- och IT management såväl som inom politiska sakfrågor. Carl arbetar idag som Senior Advisor och som medlem av ledningsgruppen i Tempest Security AB (publ). Tidigare roller inkluderar Head of Security, Head of IT i Modern Times Group MTG AB (Kinnevik Group) likväl som politisk rådgivare och Borgarrådssekreterare i Stockholms stad.

Nuvarande uppdrag

 • Senior advisor Tempest Security
 • Styrelseordförande Obtain Control AB

Tidigare uppdrag

 • Politisk rådgivare och Borgarrådssekreterare för Stockholms stad 2011-2012
 • Senior positions within Modern Times Group MTG AB (Kinnevik Group) 1998-2017

Carl äger, privat, 28 532 aktier i Eyeonid Group AB.

"Som nominerad till styrelsen och nominerad till rollen som ordförande är jag väldigt glad att vi kan få glädjen att även nominera Pontus Karsbo till styrelsen. Jag ser väldigt mycket fram emot att tillsammans med den nya styrelsen få fortsätta att driva utvecklingen av EyeonID och Bolder nu under en och samma grupp. Styrelsens sammansättning ger oss såväl bredd som balans mellan olika kompetenser och erfarenheter men även ett starkt nätverk både i och utanför våra hemmamarknader. Sammantaget skapar det en väldigt stark styrelse för att nu accelerera det nya kombinerade EyeonID med Bolder Gruppen, säger Erik Hallberg, aktieägare och nominerad styrelseordförande Eyeonid Group AB".

Kontaktuppgifter

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: [email protected]

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data. Bolaget är ett värdeskapande tillväxtbolag inom online privacy, med en attraktiv B2B2C verksamhet. Affärsmodell är baserad på motståndskraftiga tjänste- och licensieringsintäkter, positionerat till att kunna utnyttja tillväxten i attraktiva underliggande trender. För branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeonID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 08.31 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988