REGMAR

EYEONID GROUP AB (publ): Övertar befintlig återförsäljare

Eyeonid Group har kommit överens med en befintlig återförsäljare att överta den del av deras verksamhet som är kopplad till kredit- och identitetsskydd. Transaktionstekniskt är verksamheten paketerad i ett av återförsäljarens helägda svenska dotterbolag som Eyeonid Group nu övertar. För Eyeonid Group innebär detta att Bolaget nu har egen försäljning inom B2C segmentet. Den övertagna verksamheten beräknas bidra till EBITDA med ca 300 TSEK per månad. 

Eyeonid Group AB har sedan tidigare ett tecknat återförsäljaravtal med återförsäljaren med avsikt att EyeonIDs id-säkerhetstjänst, white label B2C, skulle paketeras in i återförsäljarens kunderbjudanden. Integrationen av EyeonIDs tjänster sköts dock på framtiden då fokus för återförsäljaren då låg på andra betydligt mer betydande verksamhetsområden vilka prioriterades högre. Nu har återförsäljaren beslutat att man vill renodla sin kärnaffär och i denna ingår inte kredit- och identitetsskydds verksamheten. Detta innebär att Eyeonid Group nu fått möjligheten att överta denna verksamhet.

Enligt överenskommelsen förvärvar Eyeonid Group AB aktierna i återförsäljarens helägda svenska dotterbolag för en köpeskilling om 1 EUR. Den övertagna verksamheten bedrivs genom webförsäljning av kredit- och identitetsskyddstjänster som riktar sig mot konsumenter, B2C. Idag består kundstocken av ca 2 000 kunder. Eftersom Eyeonid Group kan överta återförsäljarens verksamhet och integrera den i EyeonIDs verksamhet kan overheadkostnader skalas bort och verksamheten övertas utan personal. I nuläget beräknas den förvärvade verksamheten bidra till EBITDA med ca 300 TSEK per månad.  

"Vi är väldigt glada att denna möjlighet nu uppstått. Detta passar nya Eyeon Groups strategi att få upp ARPU och nå slutkunder även i andra Brands både avseende B2B och B2C", säger Fredrik Björklund, styrelseordförande i Eyeonid Group AB.

För mer information, kontakta

Fredrik Björklund, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070-892 35 92

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-03 kl. 08:57 CET.

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och hosting.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988