EYEONID GROUP AB (publ): Offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Vid Eyeonid Group AB:s ("Eyeonid" eller "Bolaget") extra bolagsstämma den 27 januari 2023 beslutades om sammanläggning av aktier 1:100, varigenom 100 aktier sammanläggs till en (1) aktie. Extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat att avstämningsdagen för sammanläggning av aktier ska vara den 8 februari 2023.

I enlighet med vad Bolaget kommunicerade till marknaden igår den 31 januari 2023 så är optionsvillkoren för utestående teckningsoption av serie TO8 omräknade med hänsyn till beslutad sammanläggning av aktier och minskning av aktiekapitalet. Idag har ärendet registrerats hos Bolagsverket vilket möjliggjort för styrelsen i Eyeonid Group AB att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen till den 8 februari 2023 och tidsplanen för sammanläggningen kan fastställas enligt nedan.

I och med dagens registrering hos Bolagsverket är minskningen av aktiekapitalet nu genomförd.  

Tidplan för sammanläggningen:

6 februari 2023: Sista dag för handel med aktier före sammanläggning.

7 februari 2023: Första dag för handel med aktier efter sammanläggning. Första dag för handel med ny ISIN-kod.

8 februari 2023:  Avstämningsdag för sammanläggning.
 

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer Eyeonid Group ABs aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 7 februari handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0019763988.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer att vederlagsfritt erhålla aktier från en av bolagets aktieägare, Henrik Sundewall, för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Antalet aktier i Eyeonid Group AB kommer efter sammanläggningen att uppgå till 9 580 147, vilket innebär ett kvotvärde om 1,18 kronor per aktie.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)
Telefon: 073-545 53 50
E-post: [email protected]

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988