EYEONID GROUP AB (publ): Ny styrelse tillträder och börjar arbetet med att forma det nya EyeonID Group

Fredag den 21 maj 2021 hölls ordinarie bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ). Vid stämman valdes styrelse för nästkommande verksamhetsår. Till ny styrelse valdes Erik Hallberg (ordförande), Filip Weintraub, Lena Lohajner Lindberg, Carl Höglund samt Pontus Karsbo. I direkt anslutning till bolagsstämman hölls ett första konstituerande styrelsemöte.

Efter förvärvet av Bolder Sweden AB, med tillhörande helägda dotterbolag, ("Bolder") den 6 maj i år, har nu den nya styrelsen tillträtt i och med ordinarie bolagsstämma den 21 maj.

Den nya styrelsen har fått en för bolaget tydlig sammansättning som ska driva ett tillväxtbolag inom Privacy relaterade produkter och tjänster. Därtill finns nu även en stark ägarkoppling till den nya styrelsen genom bl.a. Filip Weintraub och ett starkt engagemang i den nya företagsgruppen.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet beslöts om att bekräfta redan satta rapportdatum men också att omgående påbörja och genomföra en gemensam beskrivning av det nya gemensamma bolagets vision och inriktning. Styrelsen beslutade även att den 17 juni bjuda in till en marknadsuppdatering för media, aktieägare och andra intresserade via en digital träff.

"Inom det nya EyeonID finns fantastiska tillgångar som vi nu tillsammans med Patrik Ugander (VD) och hans team som vi nu skall fokusera på och sätta leveransmål för, så att det nya bolaget omgående får en gemensam riktning och målsättning," säger Erik Hallberg nytillträdd ordförande.

"Genom vår investering i EyeonID så kommer vi ta tydligt ägaransvar och stödjer den inriktning och målsättning bolagets styrelse och ledning arbetar utifrån. Där jag själv tillsammans med min partner Åge Westbö både långsiktigt och engagerat går in i ett bolag som vi ser har en stark tillväxtpotential över tid," säger Filip Weitraub styrelseledamot och aktieägare EyeonID.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeonID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988