REGMAR

EYEONID GROUP AB (publ): Nuvarande avtal med mySafety löper ut och en tillfällig förlängning inleds under en övergångsperiod

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid" eller "Bolaget") och mySafety Group AB ("mySafety") har idag kommit överens om att nuvarande avtal mellan parterna, som löper ut den 16 december 2019, ersätts med ett tilläggsavtal om begränsad förlängning för perioden 16 december 2019 till och med 31 mars 2020.

Som tidigare kommunicerats i Bolagets halvårsrapport för 2019 som offentliggjordes den 26 augusti så har utvecklingen av intäkter och tillväxt i samarbetet med mySafety inte motsvarat Bolagets förväntningar. Därutöver kommunicerades det i prospektet för Bolagets pågående företrädesemission, som offentliggjordes den 20 november 2019, att avtalet mellan parterna sagts upp till omförhandling per den 14 juni 2019 på Eyeonids initiativ. Anledningen till uppsägningen var att Eyeonids bedömning var, och är, att affären inte växer i en acceptabel takt, trots en succesiv tillväxt. Under sommaren och hösten har parterna försökt att utveckla samarbetet och finna en lösning för att noterbart öka försäljningen och antalet aktiverade kunder men parterna har inte hittat en lösning som hade möjliggjort att Eyeonid kunnat fortsätta arbeta enligt avtalets nuvarande villkor.

Eyeonid bedömer att de förutsättningar som låg till grund för villkoren i avtalet inte har uppnåtts. Det ska emellertid tas i beaktande att förutsättningarna vid den tidpunkten baserades på en helt ny tjänst i en omogen marknad. De beräkningar gällande försäljning och intäkter, som tillsammans med en samsyn om affärens utvecklingspotential låg till grund för avtalets villkor, byggde då på gemensamma antaganden som av båda parter bedömdes fullt rimliga.

Parterna har nu tecknat ett tidsbegränsat tilläggsavtal som löper från 16 december 2019 fram till den 31 mars 2020. Villkoren för tilläggsavtalet följer i huvuddrag villkoren för det tidigare avtalet och inkluderar bland annat ersättning för nyförsålda och förlängda kunder under perioden i såväl Sverige som Finland.

Jag kan bara konstatera att avtalet inte har givit den intäktsutveckling som vi förväntat oss. Trots en stor insats från båda parter att skapa förutsättningar för en mer kommersiellt framgångsrik lösning väljer vi att avsluta vårt samarbete. Att vi nu väljer att inte gå vidare tillsammans kan ses som ett misslyckande men samtidigt är det ett övervägt beslut från parterna då vi inte har samma förutsättningar i tillägg till att även parternas affärslösningar ser annorlunda ut idag. Jag bedömer att det är bättre att vi går skilda vägar i nuläget istället för att ingå ett nytt avtal som vi inte skulle känna oss tillfreds med, vare sig produktmässigt eller lönsamhetsmässigt. Detta är ett affärsbeslut där bägge parter dragit lärdomar av det samarbete vi har haft under åren och vi hoppas att mySafety fortsatt skall vara framgångsrika i sin affär." säger Patrik Ugander, VD, Eyeonid Group AB (publ).

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl. 13.00 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988