EYEONID GROUP AB (publ): Lansering av id-säkerhetstjänsten med amerikansk-brittiskt fintechbolag

Amerikansk-brittiskt fintechbolag lanserar Eyeonids id-säkerhetstjänst.

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid") lanserar id-säkerhetstjänsten med den amerikansk-brittisk partner som tecknades under 2022, vilket kommunicerades till marknaden den 9 juni 2022. Lanseringen påbörjas i form av en "soft launch" i syfte att kunna bidra med viss nödvändiga initiala insikter. Nivåerna kommer inledningsvis inte vara materiella, dock har partnern en imponerande kritisk kundmassa att tillgå för konverteringar till betalande kunder inom kort. Full lansering kommer därefter påbörjas i Europa följt av USA.

Samarbetet genererar miniminivåintäkter sedan Q4 2022 men i och med stundande lansering ökar möjligheterna att driva tillväxt för Eyeonid.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988