EYEONID GROUP AB (publ): Lansering av id-säkerhetstjänst med Miss Group

Eyeonid lanserar id-säkerhetstjänsten med Miss Group i enlighet med det partneravtal som tecknades under mars 2023.

Redan tre veckor efter tecknandet av partneravtalet har Eyeonid tillsammans med Miss Group lanserat Eyeonids ID-säkerhetstjänst på den första marknaden, Sverige. Kommande lanseringar med Miss Group avser Litauen, Finland och Norge för att därefter rulla ut tjänsten ännu bredare internationellt.

Eyeonids tekniska framsteg som åstadkoms under 2022, i kombination med en snabbfotad partner i Miss Group, möjliggjorde lansering inom en stram tidsram. Detta bör samtidigt betraktas som tydligt styrketecken när det kommer till antalet implementationer bolaget kommer ha kapacitet att genomföra framgent med nya partners, samtidigt som minimal uppskalning av interna resurser kan komma krävas för Eyeonid.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988