EYEONID GROUP AB (publ): Kommersiell lansering i Spanien med Masmovil påbörjad

Den spanska operatören Masmovil har idag påbörjat den första fasen av sin kommersiella lansering av EyeOnID's tjänster för ID-monitorering i Spanien.

Bakgrund

Dialogen med Masmovil inleddes i början av sommaren 2020 och följdes snabbt upp av ett LOI där parterna definierade affärs- och lösningsförutsättningar för ett kommande avtal. Den 4 augusti 2020 kunde parterna enas om ett avtal för leverans samt med avsikt att under 2020 kunna göra en Soft Launch i marknaden enligt plan. Leverans färdigställdes från EyeOnID under december och under v 52 genomfördes en soft Launch i produktion för att säkerställa samtliga funktioner, affärs- och kundprocesser mot utvalda målgrupper. Därefter har Masmovil idag genomfört en första fas av den kommersiella lanseringen av sitt erbjudande med tillhörande marknadskommunikation. Detta har skett i utvalda kanaler och medier och fortsatt utrullning kommer löpande att breddas mot fler målgrupper och kanaler.

Beskrivning av Kunden

Masmovil Group är en operatör med eget mobil- och fibernätverk med över 10 miljoner mobilkunder och över 40 miljoner kunder med antingen ADSL eller Fiber. Masmovils största varumärke är Yoigo. vars kunder består av både konsument- samt företagskunder. För konsumentaffären är VAS-tjänster en viktig del av Masmovils tillväxtstrategi och har potential att stärka såväl intäkter som marginaler i deras befintliga affär.

Parternas intention med affären

Målet har varit att så snabbt som möjligt kunna ta fram och lansera nya erbjudanden, innehållande flera olika tjänster där EyeOnID portal kommer att ingå under en så kallad "White-lable modell", och en produkt som enkelt kan anpassas för olika kanaler, erbjudandeupplägg och mot olika målgruppsbehov. EyeOnID har även tillhandahållit stödtjänster för marknadsföring och kommunikation och aktivt deltagit i arbetet med att bygga marknadskommunikation för erbjudandeportföljen.

Hur skapar vi en attraktiv tjänst

Genom EyeOnID's lösning minskar behovet av såväl egna IT-resurser för Masmovil som arbetet med Go To Market för lansering, vilket möjliggör för kunden att fokusera mer på löpande marknadsföring, erbjudandeutveckling och försäljning. Kunden kommer även löpande att göra omfattande investeringar i marknadsföring och kommunikation i såväl egna som externa kanaler för att driva försäljning och positionera sig inom ID-skydd med syfte att snabbt bygga upp en betalande kundbas.

Resultateffekten

Prismodellen baseras på fasta serviceavgifter och löpande licensintäkter som börjar genereras i och med lanseringsstart. Affären är en viktig del av EyeOnID's intäkts- och resultatmål för 2021 och ska enligt plan kunna bidra positivt redan från början av året.

Avtalslängd

1 år med automatisk förlängning.

"Trots den relativt korta affärsprocessen från idé till avtal, och med hänsyn till att det är en helt ny geografisk marknad och partner har vi genom ett starkt samarbete nu etablerat en bra affärsmöjlighet med stor potential på sikt. EyeOnID stärker sin affär i Europa som marknad men även inom ett av våra primära kundsegment, operatörssegmentet, ytterligare vilket jag tycker är väldigt roligt. Jag ser att samarbetet och drivet från samtliga i teamet hos oss och hos Masmovil har varit en starkt bidragande faktor till att vi nu kan gå ut med en kommersiellt stark lansering. Och vi kommer nu även tillsammans med kunden återkomma med gemensam kommunikation och Case-studies till marknaden inom kort. Jag ser detta som en viktig milstolpe för vår expansion i marknaden framåt och mot operatörssegmentet inte minst." säger Patrik Ugander CEO för EyeOnID Group AB (publ).

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988