REGMAR

Eyeonid Group AB (publ) har tecknat tilläggsavtal till befintligt avtal med Telenor Norge gällande återförsäljning av EyeOnIDs proaktiva ID-Bevakningstjänster

EyeOnID har idag tecknat ett tilläggsavtal till det sedan tidigare tecknade LAA (Local Access Agreement) med Telenor Norge gällande försäljning av EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster.

Under våren 2018 genomförde parterna en lansering av EyeOnIDs proaktiva ID-bevakningstjänster för ett urval av Telekomoperatörens konsumentkunder. Efter ett års framgångsrik utvärdering och analys i marknaden har parterna enats om att ingå avtal om en utökning av tidigare LAA (Local Access Agreement).

Avtalstiden för det nya avtalstillägget är 2 år och kommer att ytterligare förlängas i 2 år om ingen av parterna påkallar uppsägning.

"Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med EyeOnID och våra kunder har uppskattat den ID-monitoreringstjänst som vi erbjuder idag som en del av vår Säker ID produkt ("Sikker ID"). Vi är glada att kunna utöka avtalet och ser fram emot ett ännu starkare partnerskap framöver." säger June Solbekk, marknadschef Telenor.

"Jag ser detta avtal med Telenor som ett starkt bevis för att EyeOnID's tjänster stärker sin förmåga till framtida utveckling inom telekomsektorn. Återigen är det bevisat att bolagets erbjudande är väldigt eftertraktat och att vi därmed stärker positionen ytterligare inom proaktiv ID-bevakning i Europa. Jag konstaterar att det krävs nära samverkan med våra kunder kring såväl tjänsteutveckling som utveckling av olika affärslösningar och att dessa tar tid men är starkt förankrade i hög tillit och förtroende för varandra vilket skapar långsiktighet i våra affärsrelationer. Vårt agila arbetssätt där vi samverkan mellan olika kompetenser och erfarenhet i bolaget gör att hela teamet kommer nära kunden, vilket möjliggör för oss att identifiera och erbjuda "best in class services" anpassat för våra kunders specifika marknadssituation. Jag känner stor stolthet över hur vi som affärspartner löser och levererar dessa högkvalitativa lösningar till våra kunder.", säger Patrik Ugander, VD Eyeonid Group AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid: 076-877 00 00.
Patrik Ugander, VD Eyeonid, Tfn: 070-544 01 68, e-post: [email protected]

Se även: www.eyeonid.com 

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988