REGMAR

Eyeonid Group AB (publ) ger ut konvertibler motsvande 3 Mkr

Eyeonid Group ger ut konvertibler motsvarande 3 Mkr till European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"). Konvertiblerna ställs ut inom ramen för det finansieringsavtal med Investeraren som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Parterna har enats om att inga teckningsoptioner utgår till varken Investeraren eller befintliga aktieägare i denna transaktion.  

Villkor konvertiblerna

  •  Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK.
  •  Konvertiblerna är räntefria.
  •  Löptiden för konvertiblerna är 12 månader från dagen då styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos Bolagsverket.
  •  Eyeonid Group har rätt att vid påkallande av konvertering välja mellan att återbetala med kontanter eller konvertera till aktier. Detta gör det möjligt för Eyeonid Group att minska potentiella utspädningseffekter till följd av  Konvertiblerna.
  •  Konvertibelpriset är rabatterat med 7,5% i förhållande till referenspriset (referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna, exkluderat de dagar  Investeraren har handlat i aktien.

"Kapitaltillskottet är framför allt avsett att stärka upp verksamheten kortsiktigt för att säkerställa genomförande i en allt intensivare period av såväl utveckling av Eyeonid's tjänster samt som en konsekvens av pågående kunddialoger med krav på anpassningar och pilotlösningar som behöver realiseras. Vi har i tidigare kommunikation pekat på att vi under Q2 går in i en intensiv förhandlingsdialog med ett flertal kunder och vi går nu in i slutförhandlingar i flera sådana affärer." säger Patrik Ugander, VD Eyeonid Group AB.

Villkor för konvertiblerna samt detaljer kring konverteringar av konvertiblerna kommer att publiceras samt löpande uppdateras på Eyeonid Groups hemsida.

För mer information, kontakta

Henrik Sundewall, styrelseordförande Eyeonid Group AB, tfn 076-877 00 00

Patrik Ugander, VD, Eyeonid Group AB, tfn 070-544 01 68,

e-post [email protected]

www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988