REGMAR

EYEONID GROUP AB (publ): Filip Weintraub lämnar styrelsen

Styrelsen har mottagit Filip Weintraub´s begäran om att utträda ur styrelsen pga konfliktande intressen i hans investeringsportfölj. Han kvarstår som engagerad rådgivare till bolaget och han, tillsammans med Aage Westbö, bekräftar sitt intresse att agera för bolagets bästa på lång sikt. Filips engagemang att utveckla bolaget minskar inte genom detta utan hans kraft kommer aktivt användas av styrelse och ledning.

Eyeonid Group AB kommer fortsätta sin resa med fokusering och effektivisering. Tillsammans med bolagets huvudägare och ny ledning samt anpassningar av verksamheten så tar bolaget sig an 2022 med ny kraft.

"Jag har fått förtroendet från majoritetsägarna och stämman att verka för alla aktieägares bästa. Under 2021 har vi mött många motgångar och adresserat dem med en optimeringsprocess som i steg ett nu är genomförd". Jag vill tacka Filip som tillsammans med Aage aktivt arbetat med säkra denna insats. Ser fram emot att vi tillsammans vidareutvecklar detta bolag till den potential som vi vet finns", säger Erik Hallberg.

För mer information, kontakta

Erik Hallberg, Styrelseordförande

Telefon: 0706-581616

E-post: [email protected]

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom, health-tech samt service och eventindustrin. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID, Bolder, Air By Bolder och EyeonTEXT.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2022 kl. 09:15 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988