REGMAR

Eyeonid Group AB (publ) får initial order från stort försäkringsbolag i Tyskland

Eyeonid har fått en initial order från ett av Tysklands största försäkringsbolag med ett ordervärde om minst ca 700 TSEK. I samband med lansering som planeras innan slutet av 2019 kommer mer information kunna delges.

Den 11 september 2019 aviserade Eyeonid att parterna ingått ett s.k. LOI. Eyeonid har nu erhållit en första inköpsorder från försäkringsbolaget som inkluderar leveranser inför en s.k. "soft launch", med målsättning till lansering innan slutet av 2019. Det initiala ordervärdet är ca 700 TSEK fördelat över en 12-månadersperiod från lansering. Eyeonid skall också stödja försäkringsbolaget i sin lanserings- och marknadsstrategi samt paketeringsfrågor i syfte att utveckla samarbetet under 2020.

Ytterligare information kommer kunna delges i samband med försäkringsbolagets lansering.

"Genom detta samarbete stärker vi ytterligare vår närvaro i Europa samt inom försäkringssektorn vilket jag tycker är väldigt spännande. I takt med att marknaden blir allt mer mogen i kombination med vårt välpaketerade erbjudande hyser jag en förhoppning om att vi framledes kommer kunna korta ned de beslutsprocesser som tidigare varit en utmaning för oss. Denna affär har gjorts på relativt kort tid vilket indikerar att vår paketering fungerar i tillägg till att det visar på ett stort förtroende för Eyeonid som leverantör på europeisk nivå." säger Patrik Ugander, CEO för Eyeonid Group AB (publ).

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl. 08.30 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988