EYEONID GROUP AB (publ): Eyeonids dotterbolag Eyeontext ingår avtal med Companyweb, en ledande aktör inom digital företagsinformation

Companyweb som har Belgien som bas specialiserar sig på företagsinformation kring områden som bland annat berör kreditvärdighet, överlevnadsgrad, betalningskapacitet, och stabilitet.

Eyeontext kommer i form av ett SaaS-erbjudande förse Companyweb med en avancerad lösning kring strukturering och analys av offentlig information primärt från stats-, kommunala- och myndighetskällor och dylikt på daglig basis.

Samarbetet kommer agera som ett så kallat kommersiellt "use case". Eyeontexts NLP-plattform, som en är gren under artificiell intelligens, är primärt en motor för att förstå skriven text och inte en applikation. Samarbetet skapar således goda möjligheter för byggandet av ytterligare applikationer framöver där Eyeontext enklare kan tydliggöra nyttan kring hur plattformens egenskaper kan appliceras i skarpa situationer.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988