EYEONID GROUP AB (publ): EyeonID introducerar ny affärsmodell - EyeonID Freemium

Freemium är en ny affärsmodell utvecklad under 2022 med avsikt att snabbt bygga volym av slutanvändare i plattformen och därefter erbjuda mervärdestjänster till en förhållandevis låg prisnivå.

En av de största utmaningarna med att erbjuda VAS, Value Added Services, inom primärt telekom är den långsamma tillväxten av betalande kunder. Stora investeringar går till marknadsföring, kampanjer, försäljningsarbete etcetera. Modellen kräver uthållighet, men det som gör den aktuell är de höga marginalerna för operatörerna när volymerna väl materialiseras. 

Freemium har utvecklats i nära samarbete med kunder och i led med bolagets nya kommersiella strategi. Via kundundersökningar hos kunder/partners har EyeonID kunnat fastställa att id-säkerhetstjänsten är mycket uppskattad, vilket gör det allt vanligare att kunder väljer att finna sätt att utöka tjänsten. En av fördelarna med EyeonIDs plattform är att den är extremt skalbar och merkostnaden att addera nya användare näst intill negligerbar. Slutsatsen är att barriärer för snabb tillväxt vid VAS primärt ligger i betalningsmomentet samt ofta i komplexa onboarding-processer, något Freemium i flertalet fall löser.

Med Freemium kan en telecomoperatör erbjuda EyeonID till alla sina kunder utan kostnad eller tidsbegränsning. Genom att ta bort de främsta barriärerna för tillväxt kan en stor volym av användare snabbt skapas i plattformen som i nästa steg kan approcheras för tilläggstjänster. Befintliga användare av tjänsten har högre sannolikhet att spendera pengar på den än de som inte varit föremål för den tidigare. Huvudsaklig drivkraft för merförsäljningen är att Freemium endast medger bevakning av en e-postadress, samma som slutanvändaren redan har registrerat hos sin operatör. Naturliga tilläggstjänster blir därmed att erbjuda möjligheten att bevaka fler e-postadresser, samtidigt som det finns en ökande efterfrågan att skydda barn när de når åldern för mobil- och datoranvändning. Den andel kunder som väljer att teckna tilläggstjänster anses utgöra en kritisk massa för att generera en mycket lönsam affär för såväl EyeonID som operatören.

Genom Dynamic Matches kommer EyeonID dessutom att kunna tillhandahålla en mängd skräddarsydda tjänster lämpliga för merförsäljning riktade till specifika kundgrupper. Exempel på det är gaming-paket som ger skydd mot kapning av de vanligaste spelkontona, (Steam, Roblox, etc), finanspaket som skyddar kreditkort, bankkonto, krypto-konton mm, samt social media-paket som skydd mot kapningar av konton på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok etc).

Affärsmässigt innebär upplägget att operatören betalar en reducerad licensavgift för de licenser som brukas av Freemium-användare. När kunder väljer att uppgradera upphör Freemium-licensen och ersätts av en betallicens där EyeonID och operatören delar på intäkten. Fördelen för operatören är att EyeonID subventionerar licenserna för de som inte uppgraderar, samtidigt som det för EyeonID inte innebär en omfattande risk.

Övriga fördelar med Freemium för en operatör är att tjänsten kan användas för att stärka varumärket och företagsprofilen inom säkerhetsområdet. Det visar på att operatören tar sina kunders säkerhet på allvar där man inte enbart skyddar de som betalar extra, utan samtliga.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: [email protected]

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988