REGMAR

Eyeonid Group AB (PUBL) är redo att lansera i Belgien med Baloise Group.

Eyeonid har tidigare tecknat ett avtal med det multi-nationellt försäkringsbolaget Baloise Group gällande implementering av produkten " EyeOnID 360° Modules" i Belgien.

Med anledning av att försäkringsbolaget Baloise Belgien idag går ut till sitt återförsäljarnätverk, bestående av försäkringsmäklare, med vår gemensamma produkt och kommande lansering till konsumentmarknaden så vill bolaget göra ett förtydligande kring affären och namnge kunden. Lanseringen är nu satts till början av november 2019 vilket är något försenat jämfört med den första indikation som Baloise angett.

Förseningen beror på att det har varit flera parter inblandade där både integration mot Tieto's Insurance-in-a-box samt OneGini (single sign on verifiering) har efterfrågats. Samt att parterna utvecklat en marknadsportal för att driva leads och kunder för ökad aktivering via olika online-kanaler.  

Lanseringen innebär även att EyeOnID kommer kunna initiera fakturering löpande från november, dock kommer intäktspåverkan att vara låg initialt under uppbyggande av kundtillströmning.

Ytterligare förtydligande kommer att ges vid den officiella lanseringen i november 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
 
Patrik Ugander, VD Eyeonid Group AB (publ)
Tfn: 070-544 01 68
E-post: [email protected] 

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2019 kl 11.40 CET.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988