REGMAR

Eyeonid Group AB och Willis Towers Watson utökar samarbetet

Eyeonid har idag tecknat ett utökat samarbetsavtal med Willis Towers Watson. Avtalet innefattar både kommersiella ersättningsnivåer och samarbetsformer där parterna genererar affärer för varandra och tillsammans. Avtalet innebär också att gemensamma sälj- och marknadsaktiviteter även sker utanför den inhemska marknaden.

Eyeonid och Willis Towers Watson ingick ett samarbetsavtal den 18 augusti 2018 där parterna tillsammans erbjuder varandras respektive tjänster. Tjänsterna som omfattas är EyeonID's SAAS-Plattform samt 360-Modules och ID-skyddsförsäkringen ID Guard, upphandlad av Willis Towers Watson. Ett gemensamt erbjudande bestående av dessa produkter marknadsförs via parternas respektive sälj- och marknadsorganisationer.

Under hösten 2018 och fram till idag har bolagen samarbetat i flera olika affärer och pågående upphandlingar, där det gemensamma erbjudandet har positionerats. Intentionen med det utökade samarbetsavtalet är att ytterligare stärka och främja samarbetet kring marknads- och kundbearbetning samt att positionera respektive bolags erbjudande i dessa dialoger.

Avtalets huvudsyfte är att parterna ska verka för att bearbeta nya marknader och kunder avseende det gemensamma erbjudandet på de marknader där den ena eller båda parterna är verksamma. Därmed säkerställs en tydligare och bredare marknadsnärvaro för det gemensamma erbjudande som parterna tagit fram.

"Som tidigare kommunicerats vill jag vidareutveckla och intensifiera våra partnersamarbeten, vilket detta är ett exempel på. Vårt samarbete med Willis Towers Watson stärker vår närvaro på marknaden, inte minst inom telekomsektorn där vi ser stor potential. Våra erbjudanden kompletterar varandra på ett starkt sätt och ökar relevansen för våra gemensamma kunder och stärker deras konkurrenskraft när det gäller att bygga bra IT- och ID-skyddspaketeringar i sina marknader." säger Patrik Ugander, VD, Eyeonid Group AB

"I takt med att cyberbrott och ID-stölder ökar runt om i världen är vi glada att kunna utveckla vårt samarbeta med relevanta parter. Samarbetet ger våra kunder en aktuell produkt som erbjuder skydd både före, under och efter en ID-stöld genom att förhindra, identifiera och begränsa följderna av incidenter" säger Johan Forsgård, VD på Willis Towers Watson Sweden AB.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

070 544 01 68

[email protected]

www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988