Eyeonid Group AB: EYEONID GROUP AB (publ): Valberedning utsedd inför årsstämma 2024

I enlighet med beslut på årsstämman den 22 juni 2023 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets röstmässigt största ägare som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i bolaget. 

Eyeonid Group meddelar idag att bolagets största ägare nu har utsett sina representanter till valberedningen inför årsstämman 2024. Valberedningen består av följande tre ledamöter: 

  • Fredrik Björklund
  • Pontus Karsbo  
  • Erik Hallberg  

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 framlägga förslag till val av stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt val och arvodering av revisorer. 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Eyeonid Groups valberedning kan göra det via e-post till mejladress [email protected] senastden 31 januari 2024. 

För mer information, kontakta

Erik Hallberg, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070-658 16 16

E-post: [email protected]

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988