REGMAR

Eyeonid Group AB: EYEONID GROUP AB (publ): Marknadsuppdatering december 2023

Eyeonid Group lämnar marknadsuppdatering december 2023.

Det tidigare kommunicerade besparingsprogrammet som igångsattes löper på enligt plan. Pågående uppsägningstider på diverse avtal och personal väntas ge full effekt under slutet av första kvartalet nästkommande år. Stora insatser har gjorts där mycket kraft lades på att effektivisera bolagets plattformskostnader med betydande besparingar som redan börjat träda i kraft. 

Som resultat av detta har Eyeonid under november månad:

  • Tangerat den högsta försäljningsnoteringen i bolagets historia med 1 341 TSEK i återkommande månatliga intäkter (MRR) och en bruttomarginal om 78%

  • Noterade bolaget positivt EBITDA vilken också är i särklass det starkaste resultatet i bolagets historia. Totala intäkter för november månad uppgick till 1 466 TSEK. 

  • Eyeonids EBITDA har under året utvecklats helt i enlighet med bolagets förväntningar, samtidigt som 2022 års nettoomsättning om ca 13.2 MSEK passerades under november.

Kommersiellt har bolaget under senaste delen på året varit djupt involverat i ett flertal längre upphandlingar i såväl Europa som Mellanöstern och med både telekomoperatörer och även andra spelare såsom finansiella institut. Upphandlingar avser affärer av större karaktär och kräver betydligt längre cykler, men om lyckosamma kan de ha en stark påverkan på bolaget framgent. Dessa typer av affärer är visserligen ytterst konkurrensutsatta av internationella aktörer men där vi ser att Eyeonid gång efter gång ter sig vara en av få slutkandidater trots flertal filtreringsrundor. Upphandlingar är inte ett område Eyeonid strävat efter att verka inom tidigare men ter sig nödvändiga för större bolagskoncerner, och i vissa situationer alltför lukrativa att avstå från. Samtidigt har bolaget under perioden rustat upp sig för liknande upphandlingar framgent då flertal rutiner skapats vilket förenklar arbetet ytterligare. 

Såväl bolagets konsumenttjänster (B2C) som företagstjänster (B2B-SME och B2B-Enterprise) erbjuds i samtliga upphandlingar. Initialt avsåg Enterprise-tjänsten (tidigare kallad Domain Surveillance) att erbjudas på standalone-basis men detta har än inte igångsatts i större utsträckning primärt på grund av resursbrist, vilket sannolikt inte kommer vara fallet efter Q2 2024.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-20 kl. 08:29 CET.

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988