REGMAR

Eyeonid Group AB: EYEONID GROUP AB (publ): Marknadsuppdatering besparingsprogram

Eyeonid Group AB summerar utfall av besparingsprogram.

Den 18 september kommunicerades att Eyeonid Group AB beslutat om ett besparingsprogram om 7-9 MSEK på årsbasis med syfte att effektivisera och fokusera verksamheten för att snabbare kunna nå break-even. När bolaget nu närmar slutet på det första kvartalet kan konstateras att besparingsprogrammet fallit väl ut, där besparingar om ca 10 MSEK på årsbasis säkrats. Fortsatt gäller att effekten av dessa besparingar väsentligen gäller från slutet av det första kvartalet 2024.

Styrelsen och ledningens fortsatta ambition och strävan är att bolagets resa framåt ska ske utan finansiering genom ägarkapital. Fokus riktas därmed mot kommersiella insatser för att säkerställa fortsatt och ökad tillväxt i bolagets intäkter. Detta kommer innebära investeringar i sälj och marknad som är nödvändiga för att snabbare öka tillväxten i bolagets intäkter. Styrelse och ledning ser samtidigt över andra alternativa finansieringslösningar i det fall de kommersiella insatserna materialiseras senare än estimerat.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: [email protected]
 

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-19 kl. 08:45 CET.

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988