REGMAR

Eyeonid Group AB: EYEONID GROUP AB (publ): Genomför besparingsprogram om cirka 7-9 MSEK på årsbasis

Styrelse och ledning för Eyeonid Group har beslutat att genomföra ett besparingsprogram om cirka 7-9 MSEK per år. Besparingarna väntas få full effekt mot slutet av Q1 2024.

Sedan årsstämman 2023 har ett intensivt arbete med att genomlysa verksamheten pågått. Detta arbete har resulterat i en plan för att ytterligare effektivisera och fokusera verksamheten, och därmed anpassa densamma för att nå break-even med befintlig kassa.  

Besparingsprogrammet som införs beräknas ge årliga besparingar om cirka 7-9 MSEK per år och avser få full effekt under slutet av Q1 2024. Huvudsakligen kommer besparingar ske inom affärsområdet EyeonText men även inom id-säkerhetsområdet avseende främst hosting, analys, samt rådgivningstjänster. Arbetet har påbörjats och kommer pågå löpande under hela hösten.

Trots bolagets ambition att arbeta i två parallella spår med såväl Protection Services (id-säkerhetstjänster) som Data Analytics (EyeonText) är styrelse och ledning enhälligt överens att bolaget ska fokuseras ytterligare för att snabbare uppnå lönsamhet. Besparingar kommer ge Eyeonid tid till att hinna ikapp och därmed utveckla såväl befintliga kunder som nya kommersiella partnerskap i ett snabbare tempo, samtidigt som förutsättningarna att kunna ta tillvara nya möjligheter ökar. Allt detta medan kostnaderna anpassas parallellt.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: [email protected]

Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 073-545 53 50

E-post: [email protected]

www.eyeonid.com
 

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-18 kl. 11:05 CET.

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988