REG

EYEON GROUP AB (publ): Letter of intent med Locon i Polen

EyeonGroup är överens om ett Letter of intent med Locon SP. Z o. o. Group, avseende att gemensamt sälja och marknadsföra EyeonGroups tjänster på den polska marknaden. Locon har partnerskap med de största telekomoperatörerna i Polen, bl.a Orange och T-Mobile. Detta skulle ge EyeonGroup möjlighet att, genom Locon, sälja sina produkter mot telekomoperatörernas slutanvändare. Diskussionerna om ett samarbete fortgår nu.

Locon är en polsk aktör som utvecklar applikationer främst inom platsbaserade tjänster. Locon har verkat på den polska marknaden sedan 1995 och innehar partnerskap med de största polska telekomoperatörerna.

Parterna har nu slutit en avsiktsförklaring om att ingå ett kommersiellt avtal där EyeonGroups tjänster kan erbjudas inom ramen för Locons produktutbud mot slutanvändare som finns inom de partnerskap Locon har på den polska marknaden. Detta skulle ge EyeonGroup möjlighet att nå ett stort antal slutanvändare på en ny marknad, samtidigt som Locons produktutbud utökas och innebär ytterligare försäljningspotential inom deras befintliga partnerskap.

Sammantaget skulle detta innebära ett samarbete som skulle gynna både EyeonGroup och Locon. 

För mer information, kontakta

Fredrik Björklund, styrelseordförande, Eyeon Group AB (publ.)

Telefon: 070-892 35 92

E-post: [email protected]

Om EyeonGroup

Eyeon Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och hosting.


Om Eyeonid Group

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom.

Webbplats
www.eyeonid.com

Prenumerera

Få löpande information från Eyeonid Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Sweden Kortnamn EOID ISIN-kod SE0019763988